پارس ناز پورتال

جنجال سوژه خالکوبی روی دست بهاره رهنما

جنجال سوژه خالکوبی روی دست بهاره رهنما

جنجال سوژه خالکوبی روی دست بهاره رهنما پارس ناز : بهاره رهنما متن و عکسی را به همراه پدرش در صفحه شخصی اش منتشر کرد که خالکوبی روی دست بهاره رهنما جلب توجه می کند.

 

اما عکس و متن منتشر شده توسط بهاره رهنما  :

 

و آغوش تو تا همیشه امن ترین جای دنیاست

 

پدرم روز اخری که در خانه پدری بودم از من قول گرفت که هرگز هیچ مردی را اندازه او دوست نداشته باشم
و من هنوز و همیشه سخت مومنم بر این قول….

 

عکس بهاره رهنما در کنار پدرش

 

جنجال سوژه خالکوبی روی دست بهاره رهنما