پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

این دختر یک ساله چگونه باردار شده؟

این دختر یک ساله چگونه باردار شده؟
دختر به علت ورم معده به بیمارستان منتقل شد .. اما پزشکان بعد از آزمایشات فراوان به این نتیجه رسیدند که مادر دو قلو باردار بوده ولی با این تفاوت که نوزاد دوم در شکم نوازاد اول جای گرفته است …
 
این دختر یک ساله چگونه باردار شده؟
 
که این امر در هر ۵۰۰٫۰۰۰ حاملگی ، یکبار رخ می دهد. دختر کوچک حالا در انتظار جفت دوم خود می باشد.
 
این دختر یک ساله چگونه باردار شده؟