پارس ناز پورتال

جنجال وحشتناک خون‌آشام جوان و خوردن خون دختر بچه‌‌ها

جنجال وحشتناک خون‌آشام جوان و خوردن خون دختر بچه‌‌ها

جنجال وحشتناک خون‌آشام جوان و خوردن خون دختر بچه‌‌ها و تجاوز به یک دختر 14 ساله در کلیسا

 

پارس ناز : اقای جناتان ریان داویز،متهم به تجاوز و همچنین ترقیب سه دختر بچه به بریدن رگ دستشان و مکیدن خون انها و همچنین بریدن دست خود به منظور همین کار(مکیدن خونش) توسط قربانی ها در 7 جولای محاکمه میشود.

 

به گزارش پارس ناز : براساس گزارش پلیس این جانی روانی، در دو موقعیت جداگانه در پاییز و زمستان  سال گذشته مرتکب دو جنایت شرم اور شد،در اولین مورد ،او یک دختر 14 ساله را به داخل کلیسایی در خیابان گیر ترود واقع در وندرگریفت برده و در نیمه شب وقتی هیچ کس در انجا نبود به او تجاوز کرد.

 

در جنیات دوم جناتان ، سه دختر زیر سن قانونی را ترغیب کرده تا با تیغ بازو و یا مچ دستشان را ببرد و بعد از اینکه خون به اندازه کافی جریان پیدا کرد،‌ او خون  آنها را میمکید و سپس به حمایت از این رفتار حیوان صفت خودش را زخمی میکرد تا انها نیز خونش را بمکند.

 

جنجال وحشتناک خون‌آشام جوان و خوردن خون دختر بچه‌‌ها

 

پلیس در ادامه افزود: جنیاتکار که از اسم مستعار داریل نوهارا و شیکی نوهارا برای خود در شبکه‌های اجتماعی استفاده میکرد، به اتهام تعرض جنسی ، ایجاد فساد و افشای تصاویر جنایت شرم اورش در بازداشت بسر میبرد دراعترافات خود گفت:او تاثیر گرفته از بازی یارانه ایی به نام مامینگو تولید کره شمالی است که در آن رگ زنی یک از قسمت از بازی است.

 

در تحقیقات پلیس معلوم شد که داویز عکسهایی که در آن شمشیر و یا خنجر به دست دارد در حالی که خون از دهانش میچکد را به صورت مستمر به اشتراک گذاشته است.

 

پلیس در پایان گفت: او که از دوستان خود خواسته تا با شهادت دروغ تجاوز خود را یک رابطه قانونی جلوه دهدو به دلیل جلوگیری از اجرای فانون و مانع شدن از دستگیری اش و دروغ گفتن به پلیس به پرداخت 50000دلار جریمه محکوم شد.