پارس ناز پورتال

زندگی حیوانی این انسان ها در بیابان های تهران

زندگی حیوانی این انسان ها در بیابان های تهران

زندگی حیوانی این انسان ها در بیابان های تهران نبود آب آشامیدنی، محروم بودن از خدمات پزشکی وحمایت های درمانی و آموزشی از جمله مشکلاتی است که با آن دست و پنجه نرم می کنند.شاید با دیدن زندگی سخت این بی خانمان ها در بیابان های تهران کمی به زندگی و داشته های خود فکر کنید.

 

پارس ناز : کودکانی که زندگی و دنیای کودکانه برایشان معنایی ندارد و از روی تهی دستی مجبور به کار کردن هستند و به دنبال آن از تحصیل و بسیار از حقوق اجتماعی محروم. از نزدیک که حالشان را جویا شدیم می گویند هیچ نهاد و سازمانی به آنها توجهی ندارد.

 

زندگی حیوانی این انسان ها در بیابان های تهران

زندگی بی خانمان ها

 

زندگی حیوانی این انسان ها در بیابان های تهران

بی خانمان های تهران

 

زندگی حیوانی این انسان ها در بیابان های تهران

زندگی سخت بی خانمان ها

 

زندگی حیوانی این انسان ها در بیابان های تهران

بینوایان

 

زندگی حیوانی این انسان ها در بیابان های تهران

تصاویر زندگی سخت بی خانمان ها