پارس ناز پورتال

تاثیر کمپین تحریم خودرو بر بازار 15 درصد کاهش شماره‌گذاری خودروهای صفر

مجموعه : مجله خبری روز
تاثیر کمپین تحریم خودرو بر بازار  15 درصد کاهش شماره‌گذاری خودروهای صفر

تاثیر کمپین تحریم خودرو بر بازار  15 درصد کاهش شماره‌گذاری خودروهای صفر بر اساس اعلام رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شماره‌گذاری خودروهای صفر در پنج ماهه امسال 15 درصد کاهش یافت.

 

تاثیر کمپین تحریم خودرو بر بازار  15 درصد کاهش شماره‌گذاری خودروهای صفر

تاثیر کمپین تحریم خودرو بر بازار

تاثیر کمپین تحریم خودرو بر بازار  15 درصد کاهش شماره‌گذاری خودروهای صفر

عکس تاثیر کمپین تحریم خودرو بر بازار