پارس ناز پورتال

توقیف این خانم در فرودگاه به علت خالکوبی ضد مذهبی

مجموعه : مجله خبری روز
توقیف این خانم در فرودگاه به علت خالکوبی ضد مذهبی

زن بریتانیایی به علت خالکوبی در فرودگاه توقیف شد.زن بریتانیایی به علت خالکوبی توهین امیز از سریلانکا بیرون انداخته شد.خانم بریتانیایی به نام میشلی کولمن از فرودگاه سریلانکا اخراج شد.خانم به علت خالکوبی نمودن عکس بودا روی بدنش اخراج شد.خانم کولمن روز دوشنبه از هند به مقصد سریلانکا پرواز نمود.

 

  در فرودگاه هنگامی که مامورین خالکوبی بودا را روی بازوی او مشاهده نمودند اورا توقیف نمودند.یکی از نیروهای پلیس می گوید او با این عملش احساسات مذهبی افراد را لگدمال می نماید.اکثریت مردم سریلانکا دین بودا دارند و خالکوبی بودا را روی بدن نوعی توهین قلمداد می نمایند.خانم کولمن پس از حضور در دادگاه مجبور به ترک کشور شد.  

توقیف این خانم در فرودگاه به علت خالکوبی ضد مذهبی

  منبع:دیلی خبر