پارس ناز پورتال

گرانترین عروسی حیوانی با هزینه 250.000 دلار

گرانترین عروسی حیوانی با هزینه 250.000 دلار

این سگ با عروسی اش برای خود در کتاب گینس صاحب رکوردی جهانی شد. به گزارش سایت پارس ناز خانم  Diamond که برگزار کننده این عروسی است، گفت: این شیرین ترین عروسی و یکی از جالب ترین شب های زندگی من خواهد بود،من می دانم چقدر این کار مسخره است اما شگفت انگیز است.او اضافه کرد که تمام درآمدهای حاصل از این مراسم خرج امور خیریه شده است.

 

گرانترین عروسی حیوانی با هزینه 250.000 دلار

 

داماد خوش شانس پاسترناک، نوعی سگ پشمالوی باهوش از ویرجینیا است. این عروسی به عنوان گرانترین عروسی حیوانی در کتاب گینس ثبت شد.این عروسی که اکثر مهمان های آن سگ بودند 250.000 دلار هزینه داشت.

 

گرانترین عروسی حیوانی با هزینه 250.000 دلار

 

گرانترین عروسی حیوانی با هزینه 250.000 دلار