پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014  پارس ناز : مدل لباس ستارگان هالیوودی در مراسم هایی که هر ساله برگزار می شود مورد توجه قرار می گیرد و بعد از هر مراسم بهترین و بدترین مدل لباس ها معرفی می شود. این بار بدترین مدل لباس هایی را معرفی می کنیم که ستارگان هالیوودی در سال 2014 به تن کرده بودند.

 

بدترین مدل لباس هایی که ستارگان هالیوودی در سال 2014 به تن کردند.

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

مسخره ترین مدل لباس کیت آپتون Kate Upton در سال 2014

 

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

مسخره ترین مدل لباس کیتی هولمز Katie Holmes در سال 2014

 

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

مسخره ترین مدل لباس کیتی پری Katy Perry در سال 2014

 

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

مسخره ترین مدل لباس کیتی پری Katy Perry و ریف راف Riff Raff در سال 2014

 

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

مسخره ترین مدل لباس کیم کارداشیان Kim Kardashian در سال 2014

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

مسخره ترین مدل لباس کیم کارداشیان Kim Kardashian در هفته مد سال 2014

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

بدترین مدل لباس لیدی گاگا Lady Gaga در هفته مد سال 2014

 

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

مسخره ترین مدل لباس لیدی گاگا Lady Gaga در هفته مد سال 2014

 

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

بدترین مدل لباس لینا دانم Lena Dunham در هفته مد سال 2014

 

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

بدترین مدل لباس لی لی آلن Lily Allen در سال 2014

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

بدترین مدل لباس مگی جیلنهال Maggie Gyllenhaal در سال 2014

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

بدترین مدل لباس ریتا اورا Rita Ora در سال 2014

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

بدترین مدل لباس سارا جسیکا پارکر Sarah Jessica Parker در هفته مد سال 2014

مسخره ترین لباس هایی ستارگان هالیوودی در سال 2014

بدترین مدل لباس زو سالدانا Zoe Saldana در هفته مد سال 2014

 

 

 

Loading...
جراحی سینه باورنکردنی دختری برای رسیدن به سینه های بسیار بزرگ
جراحی سینه باورنکردنی دختری برای رسیدن به سینه های بسیار بزرگ
مشاهده بیشتر