پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار,آقا این لحظه آی بده آی بده !!

سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

نسخه لاین و وایبر و واتس آپ در قدیم !

 سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

جای همتون موز برداشتم !

 سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

 به این میگن دکمه مطمئن !

سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

 سر پیچ !

 سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

 درب اتوماتیک !

 سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

 از این بپر بپری ها رو ببین کجا گذاشتن !

 سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

 ننت بیاد که بهت میگه !

 سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

کی چنجه میخواد !؟

 سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

 کار از محکم کاری عیب نمیکنه !

 سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

 شما روزی 5 قاشق برنج بخور
– چشم !

 سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

 بدون شرح !

 سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

خدا رحمتش کنه ! 

 سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

 تنها در خانه !

 سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار

به این هم میگن همکاری !

سری جدید عکس نوشته های طنز و خنده دار 

به اینم میگن سلفی !