پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

رکورد زبان درازترین زن دنیا شکسته شد

رکورد زبان درازترین زن دنیا شکسته شد

شانل تاپر دانش آموزی در کالیفورنیا است که طول زبانش به 9.75 سانتی متر 3.80 اینچ میرسد.

 

رکورد زبان درازترین زن دنیا شکسته شد

 

این درحالیست که استفال تایلر از انگلستان با طول زبانی معادل 3.86 اینچ بلندترین زبان دنیا را در اختیار دارد.

 

رکورد زبان درازترین زن دنیا شکسته شد

 

 

مطالب جنجالی سایت

اوضاع زهرا امیر ابراهیمی بعد از انتشار فیلم پورن
اوضاع زهرا امیر ابراهیمی بعد از انتشار فیلم پورن
مشاهده بیشتر