پارس ناز پورتال

تبلیغات

کلبه آینه‌ای فقط در سواحل انگلیس

کلبه آینه‌ای فقط در سواحل انگلیس

کلبه ای عجیب که فقط در ساحل انگلیس می توان دید!

یک کلبه ای در ساحل Worthing در جنوب انگلیس قرار دارد و تفاوت آن با دیگر کلبه‌های ساحلی در این است که هر چهار دیوار و حتی سقف آن از آینه درست شده است. این ایده موجب سرگرمی مردمی است که در این ساحل قدم می‌زنند.

 

این کلبه ی آینه ای از هفت قطعه ساخته شده است. به این ترتیب که صفحه‌های آینه‌ای توسط لیزر برش داده شده و در کنار هم، همانند یک خانه نصب شده‌اند. انعکاس دریا و تصاویر ساحلی در دیوارهای این کلبه برای مردم جذابیت خاصی دارد. 

 

کلبه آینه‌ای فقط در سواحل انگلیس

کلبه آینه ای در ساحل Worthing در جنوب انگلیس

کلبه آینه‌ای فقط در سواحل انگلیس

کلبه آینه‌ای فقط در سواحل انگلیس

این کلبه ی آینه ای از  هفت قطعه ساخته شده است

کلبه آینه‌ای فقط در سواحل انگلیس

کلبه آینه‌ای فقط در سواحل انگلیس

مکانهای دیدنی انگلیس

کلبه آینه‌ای فقط در سواحل انگلیس

مراحل ساخت کلبه آینه ای به طور کلی، 6 هفته طول کشیده است

کلبه آینه‌ای فقط در سواحل انگلیس

دیدنی های جهان

کلبه آینه‌ای فقط در سواحل انگلیس