پارس ناز پورتال

این خانه چطور معلق مانده ؟

این خانه چطور معلق مانده ؟

این خانه چطور معلق مانده ؟

سیستم بینایی ما طوری تنظیم شده است که ما بتوانیم در محیطی سه بعدی و سرشار از نور، سایه، رنگ، بافت و اشیاء و اشکالی متنوع و متعدد در فواصل دور و نزدیک را ببینیم.

 

الکس چینک” عجیب ترین خانه ای که تاکنون دیده اید را در لندن به نمایش گذاشته است. خانه ای که به طور باورنکردنی که در هوا معلق است. این خانه ی معلق یا به عبارتی این سازه هنری 20 متری در لندن، جدید ترین اثر اوست که با استفاده از خطای دید طراحی و اجرا شده است. تمامی رهگذران با دیدن این اثر هنری شوکه می شوند. خانه ای که از وسط به دو نیم شده و نیمه بالایی از هر زاویه در هوا معلق به نظر میرسد.

 

 

 

این خانه چطور معلق مانده ؟

خانه ی معلق در لندن

 

این خانه چطور معلق مانده ؟

این خانه ی معلق با استفاده از خطای دید طراحی و اجرا شده است

 

این خانه چطور معلق مانده ؟
این خانه چطور معلق مانده ؟

دیدنی های لندن

 

این خانه چطور معلق مانده ؟
این خانه چطور معلق مانده ؟

خانه ی معلق یکی از عجیب ترین خانه ها

 

این خانه چطور معلق مانده ؟