پارس ناز پورتال

این زن اینقدر میخوره چرا چاق نمیشه ؟

این زن اینقدر میخوره چرا چاق نمیشه ؟

پارس ناز :تصاویر جالب از مسابقه رشته خوری این زن خوش اندام شاید باورکردنی نباشد اما این زن لاغر اندام ژاپنی در عرض 3 دقیقه رکورد رشته خوری را می شکند.

 

کینوشیتا یوکا، زنی ژاپنی با قد کوتاه و اندام باریک، در مسابقه خوردن رشته سرخ شده، در سه دقیقه و بیست ثانیه، حدود 3.9 کیلو رشته را خورد و قهرمان این مسابقه شد.

 

در حقیقت، این نتیجه بسیار تعجب آور است که یک زن با جثه ای کوچک، توانست در مدت زمان کوتاه این قدر رشته بخورد.

 

این زن اینقدر میخوره چرا چاق نمیشه ؟

مسابقه رشته خوری

 این زن اینقدر میخوره چرا چاق نمیشه ؟

رکورد زن لاغر

این زن اینقدر میخوره چرا چاق نمیشه ؟

رشته خوری زن لاغر ژاپنی

این زن اینقدر میخوره چرا چاق نمیشه ؟

غذا خوردن زن ژاپنی

این زن اینقدر میخوره چرا چاق نمیشه ؟