پارس ناز پورتال

نقاشی های چهره تینا آخوند تبار که خودش دوستشان دارد

نقاشی های چهره تینا آخوند تبار که خودش دوستشان دارد

نقاشی های چهره تینا آخوند تبار که خودش دوستشان دارد پارس ناز : تینا آخوندتبار با انتشار عکس زیر نوشت که عکس زیر را بسیار دوست دارد و از طرفدارانش بخاطر طراحی کردن چهره وی تشکر کرد.

 

واى من اینو خیلى دوست دارم،من از تموم عکسایى که از پشت صحنه فیلم باج به کارگردانى آقاى بهمن گودرزى مهربون دارم این عکسمو از همه بیشتر دوست داشتم

 

نقاشی های چهره تینا آخوند تبار که خودش دوستشان دارد

 

شِیما جونم مرسى از این همه انرژى خوبى که بهم دادى عکسی از تینا آخوندتبار که خودش آن را بسیار دوست دارد!

 
نقاشی های چهره تینا آخوند تبار که خودش دوستشان دارد
 
عکسی از تینا آخوندتبار که خودش آن را بسیار دوست دارد!
 
نقاشی های چهره تینا آخوند تبار که خودش دوستشان دارد