پارس ناز پورتال

تبلیغات

آموزش نقاشی روی سنگ طرح کفشدوزک

آموزش نقاشی روی سنگ طرح کفشدوزک

آموزش نقاشی روی سنگ طرح کفشدوزک پارس ناز : آموزش نقاشی روی سنگ خانواده بامزه کفشدوزک ها هستن!

برای آشنائی بیشتر با نقاشی روی سنگ  رو ببینین.

آموزش نقاشی روی سنگ طرح کفشدوزک

سنگ های بیضی و صاف رو در اندازه های مختلف بشورین و برای نقاشی آماده کنین.

آموزش نقاشی روی سنگ طرح کفشدوزک

سنگ ها رو یک بار با رنگ سفید رنگ کنین و بذارین کاملا” خشک بشن.

آموزش نقاشی روی سنگ طرح کفشدوزک

با مداد طرح بال ها و سر کفشدوزک ها رو بکشین

 و با رنگ قرمز شروع به رنگ زدن کنین.

آموزش نقاشی روی سنگ طرح کفشدوزک

قسمت سر و دم رو سیاه و لبه های بال رو رنگ سفید بزنین.

آموزش نقاشی روی سنگ طرح کفشدوزک

خال های سیاه روی بال ها رو با نوک قلم مو بذارین.

آموزش نقاشی روی سنگ طرح کفشدوزک

این جوری!!

آموزش نقاشی روی سنگ طرح کفشدوزک

با قلم موی نازک و رنگ خاکستری قسمت سفید بال رو طرح دار کنین.

آموزش نقاشی روی سنگ طرح کفشدوزک

چشم و دهان کفشدوزک رو با رنگ سفید بکشین.