"> آموزش ساخت گل شیپوری روبانی

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

آموزش ساخت گل شیپوری روبانی

آموزش ساخت گل شیپوری روبانی

آموزش ساخت گل شیپوری روبانی

پارس ناز :در این مقاله با مراحل و نحوه درست کردن گل شیپوری با روبان آشنا شوید.

آموزش ساخت گل شیپوری روبانی

آموزش مرحله ای درست کردن گل شیپوری با روبان

 

آموزش ساخت گل شیپوری روبانی

روبان سفید را به شکل مستطیل برش داده و مانند شکل تا کنید و دوخت بزنید

 

آموزش ساخت گل شیپوری روبانی

روبان زرد را به شکل مستطیل برش داده و مانند شکل تا کوچک زده و با سوزن ثابت کنید

 

آموزش ساخت گل شیپوری روبانی

سوزن را در بیاورید و با دست و مانند شکل شروع به تاباندن کنید

 

آموزش ساخت گل شیپوری روبانی

تا حد مورد نظر که تاباندید با سوزن ته گرد آن را ثابت نگه دارید

 

آموزش ساخت گل شیپوری روبانی

سوزن را درآورده و با نخ محکم و آن را ثابت می کنیم

 

آموزش ساخت گل شیپوری روبانی

پرچم آماده شده را وسط گلبرگ قرار می دهیم

 

آموزش ساخت گل شیپوری روبانی

انتهای گلبرگ گل را با سوزن و نخ جمع کرده و محکم می دوزیم

 

آموزش ساخت گل شیپوری روبانی

چند نمونه از این گل ها را آماده کرده و برای تزیین کردن آماده کنید