پارس ناز پورتال

چتر هایی از جنس گل برای قورباغه های بی سرپناه

چتر هایی از جنس گل برای قورباغه های بی سرپناه

چتر هایی از جنس گل برای قورباغه های بی سرپناه یک عکاس اندونزیایی در جاکارتا تصاویری نادر از دو قورباغه درختی در هنگام بارش باران ثبت کرده که برای خیس نشدن، از گل ها به عنوان چتر استفاده می کنند.

 

چتر هایی از جنس گل برای قورباغه های بی سرپناه

چتر هایی از جنس گل برای قورباغه های بی سرپناه

چتر هایی از جنس گل برای قورباغه های بی سرپناه

چتر هایی از جنس گل برای قورباغه های بی سرپناه