پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

رونمایی چهار قلوهای دانشگاهی خوش شانس چینی + عکس

رونمایی چهار قلوهای دانشگاهی خوش شانس چینی + عکس

رونمایی چهار قلوهای دانشگاهی خوش شانس چینی ، به گزارش پارس ناز قبول شدن چهار تا خواهر دوقلو در یک دانشگاه از اتفاقات نادر تحصیلی است.

 

دختران جوان چینی که همگی دو قلو می باشند در 12 سپتامبر 2014 به طوئر همزمان در دانشگاه شاندونگ پذیرفته شدند.شن بینگ،شن کینگ،شن یو و شن جی همگی در دانشگاه هنر ایالت شاندونگ پذیرفته شدند.انها همگی در خوابگاه دانشگاه در یک اتاق سکونت دارند.

رونمایی چهار قلوهای دانشگاهی خوش شانس چینی + عکس

رونمایی چهار قلوهای دانشگاهی خوش شانس چینی + عکس

رونمایی چهار قلوهای دانشگاهی خوش شانس چینی + عکس

 

 

منبع: دیلی خبر