پارس ناز پورتال

تبلیغات

رونمایی چند فیلم بزرگ که مورد اعتراض منتقدان قرار گرفت

مجموعه : اخبار سینما
رونمایی چند فیلم بزرگ که مورد اعتراض منتقدان قرار گرفت

رونمایی چند فیلم بزرگ که مورد اعتراض منتقدان قرار گرفت ، در اینجا چندین فیلم می باشد که به علت مسئله هایی مورد انتقاد قرار گرفته است. با پارس ناز همراه باشید.

 

«پرتقال كوكي» محصول (1971)
فيلم فوق العاده خشن «استنلي كوبريك» نه تنها از سوي جامعه كاتوليك محكوم شد ، بلكه به خاطر صحنه هاي خشن و پورنو مورد انتقاد منتقداني همچون «پائولين كائل» قرار گرفت و درجه x براي نمايش آن انتخاب شد.

رونمایی چند فیلم بزرگ که مورد اعتراض منتقدان قرار گرفت

 «مونتي پيتون» محصول (1979)
اين فيلم به خاطر تلفيق عقايد متعدد مذهبي درباره «مسيح ع» نه تنها خشم گروه هاي مذهبي را برانگيخته ،‌بلكه با فيلمنامه در هم نوعي مسخرگي را به همراه دارد.

رونمایی چند فیلم بزرگ که مورد اعتراض منتقدان قرار گرفت

 «تولد يك ملت» محصول (1915)
اين فيلم با زمان بيش از 100 دقيقه جزء اولين موفقيت سينمايي محسوب مي شود ولي محتواي آن بيشتر شبيه به ويدئوهاي تبليغاتي عليه سياهان آمريكا است . اين فيلم در آن زمان كمتر انتقاداتي در پي داشت ولي با گسترش عقايد مخالف برده داري به اثري بحث برانگيز تبديل شد.

رونمایی چند فیلم بزرگ که مورد اعتراض منتقدان قرار گرفت

 «رواني» محصول (1960)
فيلمهاي «هيچكاك» به داشتن سكانسهاي پرهيجان و خشن معروف است. او قانون اجتماعي را در اين فيلم شكسته و به نوعي فضايل اخلاقي كه مغاير با شرايط آن دوره بود را زير پا گذاشته است.

رونمایی چند فیلم بزرگ که مورد اعتراض منتقدان قرار گرفت

«شياطين» محصول (1971)
مذهب و مسيحيت هدف اصلي اين فيلم بوده است تا در قالب گروهي از راهبردهاي برهنه و توهين به مسيح «ع» فيلمي بحث برانگيز از خود به جا بگذارد.

رونمایی چند فیلم بزرگ که مورد اعتراض منتقدان قرار گرفت

 «پيروزي ويل» محصول (1935)
اين فيلم كه شخص هيتلر تهيه كنندگي آن را بر عهده داشته ، دادگاه نورنبرگ سال 1934 طبق سليقه نازيها ساخته شده و سياستهاي موردنظر آنها همانند حشره اي زير پوست هر مخاطب نفوذ مي كند.

رونمایی چند فیلم بزرگ که مورد اعتراض منتقدان قرار گرفت

 «پرسه» محصول (1980)
يك دهه بعد از فيلم «جن گير» ، «ويليام فرايد كين» فيلمي با بازي «آل پاچينو» ساخت كه در قالب ژانر جنايي ، دغدغه هاي قاتل و نفرت او همجنس گراها را نشان مي دهد. اين فيلم فقط انجمن گروه هاي همجنس گرا را به دنبال داشت .

رونمایی چند فیلم بزرگ که مورد اعتراض منتقدان قرار گرفت

 «كودكان» محصول (1995)
اين فيلم رفتارهاي پرخطر نوجوانان نيويوركي را در حد گسترده اي نشان مي دهد. نمايش اين فيلم نه تنها اعتراضات عمومي بلكه گروه هاي مبارزه با بيماريهاي مراقبتي را به دنبال داشت.

رونمایی چند فیلم بزرگ که مورد اعتراض منتقدان قرار گرفت

 «جن گير»‌ محصول (1973)
«جن گير»‌زماني مجوز اكران را بدست آورد كه صحنه هاي شنيعي از آن درباره دختر جن زده حذف شد.

رونمایی چند فیلم بزرگ که مورد اعتراض منتقدان قرار گرفت

 «مصائب مسيح» محصول (2004)
«مل گيبسون» با اتخاذ از منابع غير انجيل ، ساعات پاياني عمر مسيح «ع» را به تصوير كشيد . اين فيلم نه تنها مورد انتقاد منتقدان (درباره شدت خشونت عليه مسيح) قرار گرفت بلكه جوامع مذهبي را به اعتراض وادار كرد.

رونمایی چند فیلم بزرگ که مورد اعتراض منتقدان قرار گرفت

 

 

 

 

مطالب جنجالی سایت

a