پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

خرابکاری خانم راننده در اولین روز کاری اش سوژه رسانه ها شد

خرابکاری خانم راننده در اولین روز کاری اش سوژه رسانه ها شد

خرابکاری خانم راننده در اولین روز کاری اش سوژه رسانه ها شد ، یک راننده زن که برای اولین بار در حال رانندگی اتوبوس به صورت رسمی بود به دلیل تصادف با دو ماشین دستگیر شد.

 

این تصادف در روسیه اتفاق افتاده است.سرعت اتوبوس برقی این زن به قدری بالا بوده است که کنترل ان از دستش خارج میشود و به یک ماشین برخورد میکند.بعد از این تصادف این زن دنده عقب میگیرد تا ماشین بتواند عبور کند ولی پشت سرش نمیبیند و به یک عابر پیاده میزند.

 

تمام این تصاویر دوربین های مدار بسته شهری ضبط شده است.در این تصاویر بعد از اینکه زن به عابر میزند مرد هم میترسد و به زیر ماشین پناه میبرد.

 

بعد ازاین باز هم زن به جلو نمیرفت تا مردی که به زیر ماشین رفته بود از انجا خارج شود و دیگران امدند تا به او بگویند به جلو برود.زن هم در بازجویی پلیس گفته است نمیتوانست از اینه بقل ماشین به دلیل خرابی استفاده کند.

خرابکاری خانم راننده در اولین روز کاری اش سوژه رسانه ها شد

خرابکاری خانم راننده در اولین روز کاری اش سوژه رسانه ها شد

خرابکاری خانم راننده در اولین روز کاری اش سوژه رسانه ها شد

 

 

 

 

لوازم آرایشی