پارس ناز پورتال

تماشای جهان از درون لباس زنان

تماشای جهان از درون لباس زنان

تماشای جهان از درون لباس زنان به گزارش پارس ناز : شامخ Bluwi، طراح مدل لباس اهل عمان و اردن با ایجاد برش هایی جالب از لباس زنانه و نگاه کردن از درون این لباس ها به دنیای بیرون پروژه خود رو. به نام دنیا از درون لباس زنان در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است. شما در سایت پارس ناز  این برش های جالب از لباس زنانه رو که از درون اون می توان دنیای را تماشا کرد رو مشاهده می کنید

 

تماشای جهان از درون لباس زنان

تماشای جهان از درون لباس زنان

تماشای جهان از درون لباس زنان

تماشای جهان از درون لباس زنان

تماشای جهان از درون لباس زنان