پارس ناز پورتال

وقتی حلزون ها با هم مسابقه میدن

وقتی حلزون ها با هم مسابقه میدن

وقتی حلزون ها با هم مسابقه میدن تصاویر بسیار زیبای حلزون‌هایی که برای رسیدن به گیلاس به زحمت حرکت می‌کنند از نگاه دوربین یک عکاس خوش سلیقه دور نمانده است.

 

وقتی حلزون ها با هم مسابقه میدن

 عکس های بسیار جالب از تقلای حلزون

وقتی حلزون ها با هم مسابقه میدن

عکس های بسیار جالب از تقلای حلزون

 وقتی حلزون ها با هم مسابقه میدن

 عکس های بسیار جالب از تقلای حلزون

وقتی حلزون ها با هم مسابقه میدن