پارس ناز پورتال

وقتی پول از فرزند برای خانم با ارزش تر می گردد

مجموعه : مجله خبری روز
وقتی پول از فرزند برای خانم با ارزش تر می گردد

خانم مدل که در دنیای فاحشگی دستی توانا دارد از هم اکنون تصمیم نهایی خود را برای سقط جنین نوزاد خود گرفته است.خانم جوزی کانینگهام به روزنامه ساندی میرور می گوید سال اینده دیگر من فرزندی نخواهم داشت.دوست دارم انرا سقط نمایم تا بدنم بیشتر روی فرم باشد.وی می افزاید تصور می نمودم فرزندم از پدر پولداری است اما هنگامی که فهمیدم اینطور نبوده تصمیم گرفتم انرا سقط نمایم.  

تا بتوانم در شو “بیگ برادر”بدرخشم و صاحب پول هنگفتی شوم.خانم جوزی قبلا با هزینه کردن 5 هزار پوند بالاتنه مسطح خود را جراحی نموده بود.هزینه هایی که در انزمان سرو صدای زیادی به پا نمود.اکنون خانم 24 ساله که معلوم نیست پدر فرزندش چه کسی است تصمیم گرفته هنوز به دنیا نیامده از شرش خلاص شود.  

وقتی پول از فرزند برای خانم با ارزش تر می گردد

وی می گوید هیچ چیز نمی تواند در تصمیم اینده من خللی وارد نماید من دوست دارم با پولی که از شو تلویزیونی به دست خواهم اورد خانه بسیار مجلل همراه با ماشین رنج روور صورتی روشن بخرم.تصور می کنم سرمایه در شرایط کنونی برایم با ارزش تر است.او تصویری از سونوگرافی خود را در صفحه تویتر خود قرار داد.صفحه تویتر خانم بیش از 900 نفر کاربر دارد.  

وقتی پول از فرزند برای خانم با ارزش تر می گردد

    منبع:دیلی خبر