پارس ناز پورتال

قاشق های چوبی هنری

مجموعه : دکوراسیون
قاشق های چوبی هنری

قاشق های چوبی هنری حتماً با قاشق های چوبی آشنایی دارید. وسیله ای کاملاً معمولی که در اغلب آشپزخانه ها یافت شده و وظیفه ای نه چندان مهم بر عهده دارند. اما هنرمندی خلاق، وقت زیادی صرف کرده تا این وسیله ی پیش پا افتاده را به اثر هنری ارزشمند بدل کند.

مطالب مرتبط با دکوراسیون برروی لینک زیر کلیک کنید

دکوراسیوندکوراسیون

 

 تری ویدنر(Terry Widner)، هنرمندی است که طی 4-5 سال گذشته در حال کار روی قاشق های چوبی بوده است. برخی از قاشق های چوبی ساخت او، همچنان قادر به انجام وظیفه هستند. اما بخش بزرگی از آنها، وسایلی بی استفاده بوده و تنها از نقطه نظر هنری قابل تأمل و توجه هستند.
 

 

قاشق های چوبی هنری
 

پارس ناز :  تری تصاویر خیالی خود را در قالب این قاشق ها جان بخشیده و  با افزودن چاشنی خلاقیت و ابتکار، دنیایی متفاوت را به نمایش گذارده است. او در این ابتکار هیچ حد و مرزی برای خود قائل نشده و هر آن چه را که در توان داشته در قالب این آثار هنری متفاوت عرضه کرده است. ماحصل این چند سال کار و فعالیت، حدود 300 قاشق متفاوت چوبی است که هر کدام، بارقه ای از سلیقه و ابتکار خالق خود را به نمایش گذارده اند.

 

قاشق های چوبی هنری
 

در ادامه توجه شما را به تماشای شماری از این آثار بدیع جلب می کنیم. اگر مایل به مشاهده ی دیگر کارهای تری هستید، بد نیست به این آدرس هم سری بزنید.

 

قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری
قاشق های چوبی هنری