پارس ناز پورتال

طراحی ساعت مچی مغناطیسی +عکس

طراحی ساعت مچی مغناطیسی +عکس

طراحی ساعت مچی مغناطیسی ساعت مچی مغناطیسی gravitistic طراح جیمنین جیمین لی طراحی و ارائه شده است که در حقیقت تمرکز ساعت را نمایش می دهد، این ساعت برای نشان دادن دقیقه، مرتب دندانه ها را به سمت خود جذب می کند.این کار با استفاده از نیروی یک آهنربا صورت می گیرد و قوانین فیزیک را به افرا یادآوری می کند.

طراحی ساعت مچی مغناطیسی

طراحی ساعت مچی مغناطیسی +عکس

 ساعت مچی مغناطیسی

طراحی ساعت مچی مغناطیسی +عکس

ساخت ساعت مچی مغناطیسی

طراحی ساعت مچی مغناطیسی +عکس

ساعت مچی جالب مغناطیسی

طراحی ساعت مچی مغناطیسی +عکس