پارس ناز پورتال

شوخی های نامتعارف جوان رامبد جوان و فاطمه معتمد آریا

مجموعه : اخبار سینما
شوخی های نامتعارف جوان رامبد جوان و فاطمه معتمد آریا

شوخی های نامتعارف جوان رامبد جوان و فاطمه معتمد آریا جوان رامبد جوان و فاطمه معتمد آریا دو بازیگر سینمای ایران در جریان برگزاری جشن خانه سینما مدام با هم شوخی کردند، البته رامبد جوان به این گونه رفتارها مشهور می شود.

 

شوخی های نامتعارف جوان رامبد جوان و فاطمه معتمد آریا

 

شوخی های نامتعارف جوان رامبد جوان و فاطمه معتمد آریا

 شوخی های نامتعارف جوان رامبد جوان و فاطمه معتمد آریا

شوخی های نامتعارف جوان رامبد جوان و فاطمه معتمد آریا