پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این آثار باستانی به طور اتفاقی کشف شدند

این آثار باستانی به طور اتفاقی کشف شدند

این آثار باستانی به طور اتفاقی کشف شدند 

آثار باستانی معمولا با تحقیق کشف می شوند اما برخی از آن ها بطور کاملا ناگهانی و اتفاقی جلوی روی مردم ظاهر می شوند. در صد سال گذشته به صورت تصادفی مواردی کشف شد که توضیحی برایشان تا به امروز وجود نداشته است.

 

با وجود پیشرفت های انسان در علوم مختلف، موجودات و آثار بر جای مانده از طول تاریخ همچنان در پرده ای از ابهام فرو رفته اند. و انسان مطلع امروزی پاسخی واضح برای گذشته بشریت ندارد.

این آثار باستانی به طور اتفاقی کشف شدندوقتی کارگران راه سازی در بریتانیا مشغول کار بودند به گوری باستانی برخورد کردند. گوری شامل ۵۱ اسکلت وایکینگ که سرشان از بدن جدا شده بود!محققین دریافتند وایکینگ ها بین سال های ۹۱۰ تا ۱۰۳۰ به قتل رسیده اند. دانشمندان مدعی شدند آنها ابتدا عریان شده سپس به قتل رسیده اند…

این آثار باستانی به طور اتفاقی کشف شدندیک خلبان سال ۱۹۲۷ طی پروازی بر فراز صحرا به دایره هایی برخورد کرد که از عربستان تا سوریه ادامه داشت.در این منطقه دایره های کوچک تا بزرگ وجود داره که گاهی بزرگترینشان به ۷۰ متر هم می رسد. شما می توانید از طریق گوگل ارت نیز آنها را مشاهده کنید. هنوز دلیل به وجود آمدن دایره ها نامعلوم است.

این آثار باستانی به طور اتفاقی کشف شدند

طی کاوش هایی در یک تونل به بقایای اجسادی مجهول دست یافتند. به نظر می رسد این افراد توسط مواد شیمیایی به قتل رسیده اند. طبق تخمین دانشمندان قدیمی ترین جنگ شیمیایی در دنیا!طبق آزمایش اسکلت، خاک و همچنین دیوار های تونل، قیر و سولفور دلیل مرگ سربازان رومی بوده است!

این آثار باستانی به طور اتفاقی کشف شدندچوپانان اهل تونس کاملا اتفاقی دریاچه ای سمی یافتندسال ۲۰۱۴ این دریاچه به طور ناگهانی وسط بیابان سر برآورد! رنگ آب کاملا سبز تیره است. دولت وارد شدن به آب را به علت وجود مقدار بسیار زیاد رادیواکتیو سمی اعلام کرد.به گزارش پارس ناز اما متاسفانه مردم محلی همچنان در آب این دریاچه خطرناک شنا میکنند.

این آثار باستانی به طور اتفاقی کشف شدندیافتن تابوت مصر باستان بین دیوارهای خانه یک مرد بریتانیاییهیچکس از وجود این تابوت ۳۰۰۰ ساله بین دیوارها باخبر نبود. بعد از مرگ صاحب خانه بین دیوار کشف شد!

این آثار باستانی به طور اتفاقی کشف شدنددیرین شناسان گور دسته جمعی حیوانات را در آیداهو ایالات متحده آمریکا یافتند.در سال ۱۹۷۱ گور دسته جمعی حیوانات را در مزرعه کشت ذرت یافتند. گور شامل ۲۰۰ اسکلت بود.
این آثار باستانی به طور اتفاقی کشف شدندباستان شناسان سوئدی وسط یک دریاچه جمجمه ای یافتند که یک جمجمه دیگر درونش قرار داشت!!!باستان شناسان قدمت جمجمه ها را تا ۸۰۰۰ سال تخمین می زنند.

این آثار باستانی به طور اتفاقی کشف شدندیافتن باطری های ۲۰۰۰ سالهطی حفاری های باستان شناسان در بغداد کوزه ای به ظاهر معمولی یافتند. در ابتدا تصور کردند گلدان است. اما وقتی کوزه گشوده شد. دریافتند اولین باطری تاریخ در مقابلشان قرار دارد. قسمت عجیب داستان این است مردم دو هزار سال قبل چرا باطری ساخته و برای چه کاری از آن استفاده میکردند. هنوز پاسخی برای این پرسش وجود ندارد.