پارس ناز پورتال

فیلم و سریال

قاصدک 24

بچه های آسمان

آخرین آمار تعداد زنان معتاد در کشور

آخرین آمار تعداد زنان معتاد در کشور

آخرین آمار تعداد زنان معتاد در کشور 

متاسفانه هیچوقت آمار دقیقی از نابهنجاری هاي اجتماعی مثل اعتیاد و فحشا در کشور بطور دقیق وجود نداشته اما بسنده کردن بـه رقم هاي حدودی هم می‌تواند خوب باشد.

 

 اعتیاد زنان معضلی نه چندان تازه در جهان و ایران. همین همین حالا در خیابان هاي پایتخت بروید بـه میدان اصلی شهر کـه برسید منظره ي هولناکی از زنان معتاد در پارک المهدی خواهید دید. یا از آنجا دور شوید ودر شب بـه بالای شهر بروید، حتما در بام فراز دختران جوان و نوجوانی خواهید دید کـه درکنار خودرو هاي گرانقیمت خود مشغول مصرف مواد مخدر هستند.

 

ولی در ادامه قائم‌مقام گروه آینده‌نگری سلامت فرهنگستان علوم دکتری گفتگو اي کرده تا هم علت این وضعیت را بگوید هم آماری دراین خصوص بـه مـا بدهد.

 

زهره الهیان در ارتباط با رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: اعتیاد ابعاد مختلف و پیچیده‌اي دارد و امروزه مردم زیادی را در سراسر جهان درگیر کرده اسـت.

 

هم چنین موضوع مواد مخدر بلای خانمان‌سوزی اسـت کـه امروز گریبانگیر جوانان و خانواده‌ها در کشور مـا نیز شده و حتی زنان و دختران هم از ابتلا بـه آن مصون نیستند.

 

بـه گزارش اقتصاد آنلاین بـه نقل از ایسنا، وی افزود: آمارهای هشداردهنده‌اي در مورد اعتیاد زنان داریم کـه متأسفانه رو بـه افزایش اسـت و باید دراین زمینه یک حرکت جدی جهادی صورت گیرد.

 

قائم‌مقام گروه آینده‌نگری سلامت فرهنگستان علوم دکتری گفت: اگر نگاه دولت عزم جهادی نباشد متأسفانه درکنار این آسیب اجتماعی قربانی‌هاي زیادی می دهیم.الهیان با تأکید بر این کـه مسئولین حتما باید بـه صورت چندجانبه برنامه‌هاي جدی را دراین زمینه دنبال کنند،

 

گفت: یکی از بحث‌هاي مهم و کلیدی پیش گیری از قاچاق مواد مخدر بـه ویژه از نوع صنعتی اسـت کـه عوارض آن چندین برابر خطرناک‌تر از نوع سنتی بوده اسـت.

 

وی در ادامه با اشاره بـه این کـه تعداد زیادی از زنان بـه بهانه لاغری و زیبایی در محافل خصوصی و آرایشگاه‌ها بدلیل عدم آگاهی درگیر اعتیاد میشوند، گفت: مصرف ناآگاهانه مواد مخدر در زنان یکی از آمارهای افزایش اعتیاد در بین آن ها اسـت کـه رسانه‌ ملی و سایر دستگاه‌هاي دولتی و غیردولتی باید برنامه‌هاي ویژه آموزشی برای خانواده‌ها بـه ویژه زنان برگزار کنند.

 

قائم‌مقام گروه آینده‌نگری سلامت فرهنگستان علوم دکتری اضافه کرد: برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر ناجا، مرزبانی، وزارت کشور، دولت و … باید برنامه‌هاي جدی داشته باشند و از لحاظ قضایی نیز بازنگری در قوانین انجام شود.

 

الهیان هم چنین تأکید کرد: رویکرد مردم و مسئولین نسبت بـه فرد معتاد باید بـه صورتی باشد کـه کمک کند این فرد بتواند از منجلاب اعتیاد بیرون آید و حمایت‌هاي اجتماعی لازم نیز از معتادان التیام یافته صورت گیرد تا شاهد بازگشت مجدد انها بـه چرخه اعتیاد نباشیم.

 

بـه گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، وی در پایان ابراز امیدواری کرد کـه با رویکرد اجتماعی شدن در کشور بتوانیم بر اعتیاد و تعداد زیادی از مشکلات ناشی ازآن فائق آییم وهرچه بیشتر شاهد شکوفا شدن جوانان ایرانی در عرصه‌هاي مختلف باشیم.