پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آداب جالب سلام کردن در کشورهای مختلف جهان

آداب جالب سلام کردن در کشورهای مختلف جهان

آداب جالب سلام کردن در کشورهای مختلف جهان 

سلام کردن در هر کشوری آداب خاص خود را دارد. در فرانسه روبوسی می کنند و در کشور دیگری بینی های خود را به هم می زنند!آداب سلام دادن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است که به نوعی نشان دهنده احترام به دیگران است. کمی درباره آداب و رسوم فرهنگ های دیگر بدانید تا بدانید هنگام سفر به کشورهای دیگر چگونه رفتار کنید. ما ۱۲ آداب سلام دادن از سراسر دنیا آورده است که تمام آن ها متفاوت تر از یک دست دادن ساده هستند.

 

فیلیپین

آداب جالب سلام کردن در کشورهای مختلف جهان

فیلیپینی ها آداب سلام دادن زیبایی به نام “مانو” دارند که نشان دهنده احترام به بزرگ ترهاست. آن ها دست بزرگ ترها را می گیرند و به آرامی به پیشانی خودمی فشارند.

 

ژاپن

آداب جالب سلام کردن در کشورهای مختلف جهان

ژاپنی ها هنگام سلام و احوالپرسی به یکدیگر تعظیم می کنند. البته زاویه تعظیم و طول کشیدن آن به موقعیت بستگی دارد.

 

هندوستان

آداب جالب سلام کردن در کشورهای مختلف جهان

هندی ها هنگام سلام دادن کلمه “ناماسته” را به زبان می آوردند و دست ها را روی سینه قرار داده و کف دست ها را به هم می فشارند.

 

تایلند

آداب جالب سلام کردن در کشورهای مختلف جهان

احوالپرسی تایلندی ها که “وای” نام دارد درست مثل هندی ها ژست دعا می گیرند و کمی هم تعظیم می کنند.

 

فرانسه

آداب جالب سلام کردن در کشورهای مختلف جهان

در فرانسه وقتی دو نفر همدیگر را ملاقات می کنند روبوسی می کنند.

 

نیوزیلند

آداب جالب سلام کردن در کشورهای مختلف جهان

آداب سلام دادن در میان مردم مائوری در نیوزیلند “هونگی” نام دارد. آن ها هنگام سلام دادن بینی و پیشانی را به هم می فشارند.

 

بوتسوانا

آداب جالب سلام کردن در کشورهای مختلف جهان

در بوتسوانا باید هنگام احوالپرسی حرکات بسیار ساده ای را انجام داد. آن ها با دست راست به هم دست می دهند و با دست چپ آرنج دست راست را می گیرند. سپس به حالت عادی بر می گردند و کلمه Lae kae که همان حالت چطوره خودمان است را به زبان می آورند.

 

مغول

آداب جالب سلام کردن در کشورهای مختلف جهان

مغول ها به میهمانان شان شالی به نام hada هدیه می دهند و هنگام دادن هدیه کمی خم می شوند و با دو دست شال را هدیه می دهند.

 

یونان

آداب جالب سلام کردن در کشورهای مختلف جهان

یونانی ها معمولا هنگام احوالپرسی به پشت یا شانه های یکدیگر می زنند.

 

کنیا

آداب جالب سلام کردن در کشورهای مختلف جهان

جنگجویان قبیله ماسای در کنیا تازه واردها را به مراسم رقص دعوت می کنند. در این مراسم افراد یک دایره تشکیل می دهند و مسابقه بلندترین پرش را اجرا می کنند.

 

مالزی

آداب جالب سلام کردن در کشورهای مختلف جهان

مردم مالزی با هر دو دست به یکدیگر دست می دهند و سپس کف دست را روی قلب قرار میدهند.

 

تبت

آداب جالب سلام کردن در کشورهای مختلف جهان

تبتی ها زبان شان را هنگام سلام و احوالپرسی بیرون می آورند. این رفتار یادآور پادشاه تبت در قرن نهم است که زبانی سیاه داشت.