پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آرایش موهای این دختر به شکل مجسه ها است

آرایش موهای این دختر به شکل مجسه ها است

آرایش موهای این دختر به شکل مجسه ها است 

دختری که موهای خود را به اشکال گوناگون مجسمه ها درمی آورد در بین رسانه ها و فضای مجازی غوغایی شده و تصویر هایش بارها دیده شد. طراح مد و لاتیتیا یک طراح مُد هست و خودش را معتاد هنر از ساحل عاجمعرفی میکند. او اخیرا با انتشار آلبوم عکسی که در آن موهایش را به اشکال گوناگون درآورده موجی در اینستاگرام به راه انداخته هست.

 

لاتیتیا مردم را نه تن‌ها با خلاقیت فراوانش شگفت زده میکند بلکه با این حقیقت که مو هاي ما میتوانند به اشکال مختلفی دربیایند که بیان کننده ذهنیت ما میباشند. عکس هاي مجسمه‌ هاي مویی این هنرمند با استعداد را دیدن می کنید.

آرایش موهای این دختر به شکل مجسه ها است

آرایش موهای این دختر به شکل مجسه ها است

آرایش موهای این دختر به شکل مجسه ها است

آرایش موهای این دختر به شکل مجسه ها است

آرایش موهای این دختر به شکل مجسه ها است

آرایش موهای این دختر به شکل مجسه ها است

آرایش موهای این دختر به شکل مجسه ها استآرایش موهای این دختر به شکل مجسه ها است

مدل مو هاي عجیب و غریب،عجیب ترین موها،مدل موی عجیب دختران،مدل موی مجسمه اي دختر،مدلهای عجیب و غریب موها

آرایش موهای این دختر به شکل مجسه ها است