جستجو در پارس ناز

آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران خودرو

آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران خودرو

آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران خودرو 

 

دراین مقاله با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران ماشین آشنا می‌شویم و همچنین از شرایط خرید و فورش اینترنتی این غول خودروسازی ایران هم با خبر میشویم. البته خیلی از افراد هستند کـه هنگام ثبت نام کمی گیج می شوند و میتوان گفت کـه دلیل این موضوع هم نا آشنا بودن با اصطلاحات خرید اینترنتی اتومبیل اسـت در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا بیشتر صحبت کنیم.

 

در بسياري موارد هنگام خريد اتومبیل با اصطلاحاتی مواجه ميشويم كه توجه بـه مفاهيم آن ها ميتواند در خريد ماشین كمك شاياني کند اصطلاحاتي نظير ثبت نام اينترنتي، دعوتنامه، تبديل، صلح نامه، انصراف ، سود مشاركت، سود تاخير و… كه همگي جزء پارامترهاي اصلي در فرم تقاضای خريد ماشین محسوب ميشوند. با اين توضيح، آگاهي از اين مفاهيم براي متقاضيان خريد اتومبیل ضروري بوده و يك خريد كاملا مناسب را نويد ميدهد.

آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران خودرو

مقوله فروش و انجام بـه موقع تعهدات ثبت نام اتومبیل در نمايندگي‌هـای مجاز نيز يكي از پارامترهايي اسـت كه اگر بـه صورت صحيح و مناسب و طبق دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و آیين‌نامه‌هـای مربوطه انجام پذيرد مي‌تواند باعث جلب رضايت و خشنودي مشتريان شود. نقش نمايندگان و بـه خصوص مسوولان فروش نمايندگي‌ها و اهميت آگاهي آنان در امور مربوط بـه فروش اتومبیل نيز بسيار مهم و كليدي اسـت.

 

و مي‌تواند كمك بسزايي در پيشرفت روزافزون صنعت ماشین و افزايش اعتبار اين صنعت مهم كشور داشته‌باشد. يكي ديگر از روش‌هـای مرسوم كه اخيرا مورد توجه قرار گرفته اسـت روش ثبت نام اينترنتي اسـت كه دراين روش مشتري با مراجعه بـه درگاه اينترنتي شركت خودروسازي نسبت بـه ثبت‌نام و خريد ماشین اقدام مي‌کند. از الزامات اين روش داشتن كارت بانكي معتبر با موجودي كافي برای پرداخت وجه بـه صورت اينترنتي و آنلاين اسـت.

آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران خودرو

بد نيست بدانيد كه در روش اينترنتي، هر فرد با كد ملي خود فقط مي‌تواند هر شش ماه يك بار، يك دستگاه ماشین ثبت نام كند. اين تمهيد براي جلوگيري از سوء استفاده دلالان و واسطه‌ها انديشيده شده و از چند ماه پيش در سايت فروش اينترنتي خودروسازان بـه اجرا درآمده اسـت. اطلاعاتی كه در زیرمي‌آيد، بـه صورت عمومي در ميان خودروسازان رايج بوده و ممكن اسـت بسته بـه شرايط كاري فروشنده با تغييراتي همراه شود.

 

انواع مشتريان

از ديدگاه معامالت و خريدو فروش اتومبیل مشتريان بـه سه گروه تقسيم بندي میشوند گروه اول مشتريان حقيقي هستند كه شخصا در تمامي مراحل عقد و اجراي مفاد قرارداد حضور داشته و بـه انعقاد قرارداد با شركت اقدام ميکنند. گروه دوم شامل مشتريان حقوقي هستند كه بر اساس مستندات حقوقي بعنوان نماينده و يا وكيل مشتري اصلي بـه شركت معرفي شده و برای عقد قرارداد و پي‌گيري اجراي مفاد آن اقدام مي کنند.

آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران خودرو

مشتريان عمده گروه سوم نیز مشتريان هر شركتي را شامل میشوند؛ اين دسته از مشتريان براي خريد عمده بيش از300 دستگاه اتومبیل از شركت بـه صورت حقيقي و يا حقوقي عقد قرارداد ميکنند كه طبق معمول نهادها و سازمان‌هـای دولتي و حكومتي جزء اين گروه طبقه بندي مي‌شوند.

 

مدارك مورد نياز براي ثبت نام

مدارکی کـه اشخاص حقيقي باید هنگام مراجعه بـه نمايندگي بـه همراه داشته باشند.

= كپي شناسنامه

= كپي كارت ملي

= مدارك مربوط بـه احراز محل سكونت «سند مالكيت يا اجاره‌نامه معتبر».

 

در مورد اشخاص حقوقي

= كپي اساس نامه شركت

= نامه معرفي نماينده

= عدد ثبت و نوع شركت «روزنامه رسمي»

= مدارك مربوط بـه نشانی محل شركت «سند مالكيت يا اجاره نامه معتبر».

 

پيش فروش

نوعي از فروش اسـت كه بـه صورت يك يا چند مرحله‌ای انجام مي‌شود و بـه مبالغ وديعه مشتري، سود مشاركت و تخفيفات احتمالي تعلق مي‌گيرد. پيش فروش عموما بـه دو صورت عادي و قطعي انجام و براي آن دعو‌ت‌نامه نيز ارسال مي‌شود. پيش‌فروش عادي، بـه روشي از فروش اطلاق ميشود كه در آن قيمت نهایي اتومبیل قيد نشده، اما در زمان ارسال دعوت‌نامه بـه مشتري اعلام مي شود.

آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران خودرو

تا نسبت بـه واريز مابه‌التفاوت وجوهي كه قبال واريز كرده و قيمت اتومبیل، اقدام كند. دراين روش، بـه مبالغي كه مشتري قبل از تحويل ماشین پرداخت مي‌كند، طبق قرارداد سود تعلق مي‌گيرد. اما در روش پيش‌فروش قطعي، قيمت اتومبیل در زمان عقد قرار داد مشخص اسـت و حتي اگر در زمان تحويل، قيمت ماشین تغييري كرده باشد با همان قيمت قيد شده در قرارداد بـه مشتري تحويل خواهد شد.

 

فروش قطعي

بطور كلي نوعي از فروش اسـت كه در آن قيمت اتومبیل بـه صورت كامل در زمان عقدقرارداد از طرف شركت تعيين شده و از مشتري دريافت مي‌شود و زمان تحويل آن طبق بخش نامه تعيين شده اسـت. قيمت اعالم شده دربخش نامه با احتساب سود و تخفيفات احتمالي درنظر گرفته مي‌شود.

 

فروش فوري

نوعي از فروش اسـت كه در آن پس از ثبت‌نام متقاضي در نمايندگي و يا وب سايت شركت خودروسازي، اتومبیل طي مدت زمان اعلامي دربخش‌نامه بـه مشتري تحويل مي‌شود. اين مدت طبق معمول 20 يا 30 روزه اسـت. دراين نوع فروش هيچ‌گونه سود وديعه و انصرافي بـه مشتري تعلق نمي‌گيرد. فروش فوري مي‌تواند از محل اماني نمايندگي، از محل رزرواسيون و يا از محل كارخانه تامين شود.

 

فروش اعتباري يا چكي

نوعي از فروش اسـت كه در آن مشتري بخشي از بهاي اتومبیل رابه صورت نقدي و بخشي ازآن رابه صورت چكي «يك يا چند چك» پرداخت مي‌کند. در زمان ثبت‌نام بـه صورت فروش نقد و اقساط نمايندگي بايد موارد مربوط بـه دريافت چك از مشتريان از قبيل:

 

= صدور چكها در وجه شركت خودروساز

= تاريخ و وجه چك‌ ها

= امضا چك‌ها توسط مشتري و ضامن ها

= گواهي امضا محضري مشتري

= پرينت حساب متصل بـه چک ها

 

مخدوش نبودن چك‌ ها رابه دقت مدنظر قرار دهد. قرارداد فروش و مفاهيم آن بـه هر گونه تعهد مكتوب بين مشتريان «حقيقي، حقوقي و عمده» و شركت خودروساز جهت فروش و تحويل محصولات توليدي شركت قرارداد فروش اطلاق مي شود.

 

عدد مشتري

عدد ای اسـت منحصربه فرد كه سيستم فروش پس از وارد کردن كليه اطلاعات سجلي و نشانی مشتري بـه ايشان اختصاص ميدهد. بـه عبارتي ديگر اطالعات عدد مشتري، همان اطلاعاتي خواهد بود كه بر روي اسناد ماشین چاپ خواهد شد. بنابراين دقت در زمان ثبت اين اطالعات بسيار ضرورت دارد چرا كه ويرايش آن بـه سادگي امكان پذير نیست.

آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران خودرو

با فرض اين كه مشتري اولين ثبت نام خودرا انجام ميدهد در بدو ثبت نام، يك عدد مشتري ايجاد شده و ثبت نام آغاز می شود. براي ثبت نام‌هـای بعدي از عدد مشتري تخصيص يافته بـه مشتريان استفاده مي‌شود. معموال دو رقم اول عدد مشتري، گوياي سالي اسـت كه مشتري براي اولين بار برای خريد از شركت ايران‌اتومبیل اقدام كرده اسـت.

 

دعوتنامه

بـه مدركي اطلاق مي شود كه در آن شرايط تكميلي قرارداد «چـه از لحاظ تكميل وجه و يا تبديلات و…» بـه مشتري اعالم شده و بر اساس آن مشتري براي دريافت ماشین باید اقدام کند.

آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران خودرو

از طريق برگه‏ دعوت‌نامه، مشتري آگاه ميشود كه چـه ميزان باید مابه التفاوت پرداخت کند. همچنين ممكن اسـت در دعوت‌نامه بـه مشتري پيشنهاد شود كه درصورت تمايل مي تواند قرارداد خود رابه خودروهاي ديگر و با شرايط نقد و اقساط تبديل و يا آپشن هـای خاصي را تقاضای کند.

 

تاريخ هـای مندرج در دعوتنامه

تاريخ صدور كه نشان دهنده زمان صدور دعوت‌نامه توسط سازمان فروش شركت اسـت. تاريخ مهلت واريز وجه مابه‌التفاوت كه عبارت اسـت از زماني‏ كه مشتري مهلت دارد وجه مابه التفاوت را واريز کند و تاريخ ارزیابی سود كه نشان دهنده مدت زمان ارزیابی سود وديعه مشتري اسـت كه بـه مشتري اعلام می کند، سود وديعه ثبت نام تا چـه زماني ارزیابی شده اسـت.

آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران خودرو

در صورتي‏ كه اتومبیل بعد از اين تاريخ تحويل مشتري شود و مشتري طبق مهلت درنظر گرفته شده وجه مابه التفاوت را واريز کرده باشد، سود تاخير در تحويل بـه مشتري پرداخت ميشود. تبديل بـه حالتي در فرآيند فروش گفته مي شود كه بر اساس آن مشتري و يا شركت خواهان تغييري در خودروي ثبت نامي و يا شرايط قرارداد باشند.

 

صلح نامه

بـه حالتي از فرآيند فروش گفته مي شود كه در آن قرارداد، از مشتري صاحب قرارداد بـه مشتري ديگر، با همان شرايط انتقال يابد.صلح‌نامه يا انتقال تعهد بـه مفهوم واگذاري يك تعهد «ثبت نام» بـه شخص ديگري بدون پرداخت هر گونه وجهي «مانند حق محضر» اسـت. دراين نوع انتقال كليه حقوق شرعي و قانوني قرارداد از شخص انتقال دهنده بـه شخص انتقال گيرنده منتقل می شود.

 

شرايط انجام صلح

حضور طرفين انتقال دهنده و انتقال گيرنده بـه همراه يك نفر شاهد در محل نمايندگي كه ماشین ثبت نام شده الزامي اسـت. دريافت مشخصات شناسنامه‌ای انتقال گيرنده بـه همراه ثبت مشخصات در پشت كپي مدارك نظير:

 

= نشانی پستي

= تلفن

= منطقه شهرداري

= كد ملي

= كد پستي 10 رقمی

 

جزء الزامات انجام صلح اسـت. سپس فرم تقاضای خريد اتومبیل «قرارداد» از شخص انتقال دهنده دريافت و فرم انتقال تعهد توسط نمايندگي تكميل و از طرفين امضا و اثر انگشت بر روي فرم اخذ مي‌شود ضمنا گواهي امضای محضري انتقال‌دهنده حتماً بايد پيوست پرونده باشد.

 

انصراف

بـه حالتي در فرآيندفروش گفته مي شود كه در آن مشتري خواهان فسخ قرارداد خود با شركت باشد. درصورت انصراف مشتري از خريد ماشین در محل نمايندگي بـه دليل مشاركت در سرمايه‌گذاري مشتري در امر توليد، طبق معمول درصدي تحت عنوان سود انصراف وديعه بـه مشتري بر اساس بخش‌نامه فروش مرتبط تعلق ميگيرد. مبلغ وديعه بـه همراه سود متعلقه بر اساس تاريخ‌هـای مندرج در مفاد قرارداد بـه حساب مشتري واريز می‌ شود.

 


 

و در ادامه چرا ثبت‌ نام اینترنتی خودرو برای بعضی از متقاضیان ابهام دارد؟

اینروزها با توجه بـه اختلاف بالای قیمت خودروها در کارخانه و بازار، تقاضا برای خرید اتومبیل بـه شدت افزایش یافته اسـت. ماشین سازان هم هر از چندگاهی اقدام بـه فروش اینترنتی ماشین میکنند، ولی تعداد زیادی از متقاضیان موفق بـه ثبت‌نام نمیشوند و همین موضوع سبب ایجاد ابهاماتی در اذهان عمومی شده اسـت. دراین شرایط آگاهی از چگونگی کارکرد سایت‌هـای فروش اینترنتی اتومبیل می تواند تعداد زیادی از سوال‌ها و ابهامات را برطرف کند.

آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران خودرو

مجری بیشتر طرح‌هـای فروش اینترنتی ماشین یک شرکت متعلق بـه بخش خصوصی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو» اسـت. این شرکت از طریق سایت زیرمجموعه ماشین بنام “پرتال جامع ماشین کشور” «iranecar.com» کار فروش اینترنتی اتومبیل رابه سفارش خودروسازان انجام میدهد. فرایند کار بـه این صورت اسـت کـه خودروسازان:

 

شرایط فروش ماشین در طرح‌هـای فروش اینترنتی خودرا تعیین و بـه این شرکت اعلام میکنند و این شرکت نیز براساس شرایط تعیین شده اقدام بـه اجرای برنامه فروش میکند. در سایت اینترنتی این شرکت توضیحاتی درباره نحوه کارکرد این سامانه و شرایط و راهکارهای افزایش امکان موفقیت در طرح‌هـای فروش اینترنتی ماشین بـه‌ویژه در خودرو هـای پرتقاضا داده شده کـه ‌آشنایی با آن می تواند برای متقاضیان خرید اتومبیل مفید باشد:

آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران خودرو

“در برنامه‌هـای فروش ویژه کـه با هجوم گسترده کاربران برای خرید تعداد محدودی اتومبیل روبروست، اصل موفقیت بر سرعت استوار اسـت. بـه این معنی کـه کاربرانی موفق بـه خرید می شوند ‌کـه زودتر از دیگران وارد درگاه فروش شده، اطلاعات مورد نیاز رابا سرعت بیشتری تکمیل کرده و سریع‌تر وارد درگاه‌هـای بانکی شوند. از این رو، توجه بـه نکات زیر می تواند بـه متقاضیان در انجام موفقیت‌آمیز فرآیند خرید کمک کند:

 

1

درگاه‌هـای فروش با اعلام قبلی در ساعات و زمان‌هـای مشخص باز میشود و کسانی کـه در ثانیه‌هـای اولیه وارد درگاه شوند، شانس موفقیت بالاتری دارند. توجه بـه موارد زیر می تواند بسیار کلیدی باشد: Refresh صفحه ورود در ثانیه‌هـای اولیه بازگشایی سایت می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. برای این منظور از کلید F۵ استفاده کنید.

آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران خودرو

سایت طی چند نوبت ودر هر نوبت، بسته بـه میزان استقبال فقط بین ۵ تا ۲۰ ثانیه بازگشایی می شود. بـه این موضوع دقت کنید. زمان دقیق باز شدن درگاه فروش در هر نوبت، مطابق با زمان اعلامی سامانه time.ir اسـت. برای ورود در ثانیه‌هـای اولیه، از قبل ساعت رایانه خودرا با این سامانه تنظیم کرده و بـه زمان اعلامی سایت فروش در هر نوبت دقت کنید.

 

2

بخشنامه‌هـای با موعد تحویل زودتر ماشین، همواره متقاضی بیشتری دارند ودر نتیجه صف طولانی‌تری برای انها تشکیل می شود. در صورتی‌کـه برایتان امکان دارد، بخشنامه‌هـای با موعد تحویل دیرتر را انتخاب کنید. این امر شانس موفقیت شـما را افزایش میدهد.

 

3

همانطور کـه گفته شد، سرعت عمل یکی از عوامل کلیدی موفقیت اسـت. در طول فرآیند ثبت‌نام باید مجموعه‌ای از اطلاعات شخصی خودرا در فیلدهای مورد نظر وارد کنید. این اطلاعات را از قبل آماده کنید «اطلاعات شناسنامه‌ای، اطلاعات مربوط بـه آدرس، کدپستی، اطلاعات تماس، اطلاعات کارت بانکی» “. شرکت مجری طرح‌هـای فروش اینترنتی اتومبیل در پایان توضیحات خود تاکید کرده اسـت:

 

” لازم بـه ذکر اسـت کـه این توصیه‌ها، تضمینی برای موفقیت شـما در خرید نیست. میزان بالای تقاضا نسبت بـه عرضه، همواره باعث می شود کـه قسمت اعظمی از متقاضیان موفق بـه خرید نشوند. در برنامه‌هـای فروش ویژه اتومبیل، تعداد متقاضیان خرید، طبق معمول چند ۱۰ برابر ظرفیت قابل عرضه اسـت. از تعداد کل متقاضیان در هر نوبت فروش، تا چند برابر ظرفیت باقی مانده از هر بخشنامه فروش، پذیرش صورت میگیرد.

آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران خودرو

براساس آمارهای جمع‌آوری شده از برنامه‌هـای فروش قبلی، تنها بین ۳ تا ۵ درصد کل متقاضیان موفق بـه خرید می شوند. یا بـه عبارت دیگر، برای بیش از ۹۵ درصد کل تقاضاها خودرویی برای عرضه وجود ندارد. تمامی برنامه‌هـای فروش ویژه، بطور کامل تحت نظارت مراجع ذیربط بـه انجام رسیده و نتایج هر برنامه فروش، بارها توسط مراجع و سازمان‌هـای نظارتی تحت بازرسی و بازبینی قرار می گیرد”.

 

در لحظه اول 700 هزار متقاضی وارد سایت شدند!

در همین رابطه از ساعت ۱۰ صبح امروز «چهارشنبه» گروه خودروسازی سایپا فروش اینترنتی ۵۰ هزار دستگاه اتومبیل را آغاز کرده اسـت. براساس اطلاعات اعلامی از سوی این شرکت، در ساعت ۱۰ صبح حدود ۷۰۰ هزار نفر متقاضی برای خرید بـه سایت فروش اینترنتی مراجعه‌ کرده‌اند و تا لحظه تنظیم این گزارش ۴۴۸۱ نفر موفق بـه ثبت‌نام شده‌اند. برنامه فروش بـه این صورت اسـت کههر ۱۵ دقیقه برای چند ثانیه سایت فروش باز شده و تعداد محدودی از متقاضایان میتوانند برای ثبت‌نام وارد شوند و سایت مجددا پس از چند ثانیه بسته می شود. این افراد حدود ۱۵ دقیقه برای تکمیل فرایند ثبت‌نام وقت داشته و پس ازآن سایت مجددا باز و ۵۰۰ نفر بعدی وارد می شوند. طبق اعلام سایپا تا زمان پر شدن ظرفیت فروش ۵۰ هزار دستگاه خودروی اعلامی، اجرای طرح فروش اینترنتی ادامه خواهد داشت.

آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی محصولات ایران خودرو

دراین میان نکته قابل تامل این اسـت کـه اگر چـه شرکت مجری طرح‌هـای فروش اینترنتی اتومبیل اعلام کرده کـه متقاضیان ساعت خودرا با زمان اعلامی در سامانه «time.ir» تنظیم کنند تا اصطلاحا آن‌تایم باشند اما گزارش‌هـای رسیده حاکی ازآن اسـت کـه ساعت ۱۰ صبح امروز ودر زمان‌ آغاز ثبت‌نام، این سامانه دچار اختلال بوده اسـت.