پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آموزش درست کردن عروسک های دسته ای

آموزش درست کردن عروسک های دسته ای

آموزش درست کردن عروسک های دسته ای 

عروسک های دسته ای که بصورت یک ریسه هستند و به زیبایی در اتاق کودکان قرار می گیرند تا نمای کودکانه اتاق را زیبایی بخشند. وقتی این عروسک نمدی های بامزه دستان هم را بگیرند می توانند یک آویز زیبا برای اتاق دختر کوچولو ها باشند. این یک آموزش ساده برای ساخت عروسک های کوچک است که می توانید برای مهمانی ها و به عنوان گیفت تولد کوچولوها هم استفاده کنید.

آموزش درست کردن عروسک های دسته ایروش ساخت عروسک نمدی :

از هر قسمت الگو (به غیر از موها و چتری ها) دو تا تهیه کنید.

آموزش درست کردن عروسک های دسته ایجزئیات روی صورت را بدوزید یا بچسبانید.

بعد قسمت پشت سر را گذاشته و صورت را روی آن فیکس کنید و دورتا دور بدوزید.
آموزش درست کردن عروسک های دسته ایچتری ها را روی آن بدوزید.

دو تکه دست و دو تکه های پا را به هم بدوزید.

 

می توانید از کمی پنبه برای قسمت میانی تنه هم استفاده کنید. در این صورت ضخامت کم پارچه ها جبران می شود.حالا دو قسمت لباس را به هم بدوزیدفقط قبل از آن قسمت های سرو دیت و پار را لای دو تکه در جای مناسب قرار دهید.
آموزش درست کردن عروسک های دسته ایشما می توانید الگوی زیر را هر اندازه که می خواهید بزرگ کرده و پرینت بگیرید.

عروسک هایی که ما ساختیم دارای قد تقریبا ۱۵ سانتی متری هستند.
آموزش درست کردن عروسک های دسته ای