پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آموزش ساخت هدبند با روسری کوچک

آموزش ساخت هدبند با روسری کوچک

آموزش ساخت هدبند با روسری کوچک 

هدبند زیبا را می توانید با یک روسری کوچک و با طرح دیدنی درست کنید و از داشتن آن بسیار لذت ببرید. آموزش تصویری را می توانید در زیر ببینید. آموزش تصویری و مرحله ای دوخت و تزیین هدبند با روسری کوچک

آموزش ساخت هدبند با روسری کوچک

آموزش ساخت هدبند با روسری کوچک

آموزش دوخت و تزیین هدبند

آموزش ساخت هدبند با روسری کوچک

آموزش ساخت هدبند با روسری کوچک

آموزش تصویری تزیین هدبند

آموزش ساخت هدبند با روسری کوچک

آموزش ساخت هدبند با روسری کوچک

آموزش دوخت و تزیین هدبند

آموزش ساخت هدبند با روسری کوچک

آموزش ساخت هدبند با روسری کوچک

آموزش دوخت هدبند