پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

آموزش پلان بازی محلی مردم شهر ایلام

آموزش پلان بازی محلی مردم شهر ایلام

آموزش پلان بازي محلی مردم شهر ایلام 

از میان بازی های محلی دیدنی مردم ایران امروز به سراغ شهر ایلام میرویم و بازی پلان که بسیارجالب هست را با هم بازبینی می‌کنیم. اين بازي در بين سنين گوناگون رايج هست و حتي افراد مسن هم براي تنوع اين بازي را برگزار مي كنند .علاقه مندان به اين بازي به دو گروه سه نفره تقسيم مي شوند

 

و يكي هم از ميان جمع بعنوان داور گزینه مي گردد. داور بقيه ي قرعه گروه اول و دوم را معين مي كند، و سپس زميني مسطح و هموار به طول حدواً 40 و عرض 3 تا 4 متر در نظر مي گيرد و در دو سر یک خط مستقیم در دو دسته ي سه تایی سنگ هایي تخت به صورت ایستاده و بدون تکیه گاه به بلندی 20 تا 30 سانتیمتر نصب می‌کند .

 

در هر طرف، فاصله ي سنگ ها بین 1 تا 5/1 متر تعیین می‌شود و هنگام بازی افراد دو گروه نباید از سنگ اول جلوتر بروند .به قید قرعه یکی از تیم ها بازی را شروع می‌کند. متعارف ترین نوع قرعه ” ته ره و هشکه ” یعنی تر و خشک هست . بدین شکل که یک طرف سنگِ تخت کوچکی را تر و به هوا پرتاب میکنند

 

و هر یک از تیم ها یک طرف قرعه « تر یا خشک » را گزینه می‌کنند و قرار گرفتن طرف تر یا خشک سنگ بر زمین و نوع گزینه ، شروع کننده ي بازی را تعیین می‌کند .ابتدا هر یک از افراد گروه اجازه ي پرتاب یک سنگ به طرف سنگ هاي طرف مقابل را دارند و در ازای خواباندن هر یک از سنگ ها ي ایستاده ي حریف،

 

اجازه ي پرتاب یک سنگ دیگر را می‌یابند . چنان چه در نوبت اول تیمی نتوان کل سنگ ها ي حریف را بخواباند ، تیم مقابل بازی را با همان شرایط ادامه می‌دهد .