پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آموزش کامل درست کردن تاب مکرومه

آموزش کامل درست کردن تاب مکرومه

آموزش کامل درست کردن تاب مکرومه 

تاب مکرومه را می توان در حیاط یا داخل منزل درست نمود و از نشستن روی آن لذت برد. این تاب زیبایی خاصی نیز دارد که نمای زیبایی به خانه و حیاط شما می دهد. این تاب زیبا فقط با استفاده از گره ساده پایه بافته شده.دو قطعه چوب به طول 130 سانتی متر و  قطر 3 سانتی متر برای دو پهلو، و دو قطعه به طول 70 سانتی متر و  قطر 7 سانتی متر برای بالا و پائین تاب تهیه کنید.

آموزش کامل درست کردن تاب مکرومه

طرز ساخت تاب مکرومه

 

همین طور 160 متر طناب نسبتا” ضخیم. روی چوب های کوچکتر از هر دو لبه چوب 5 سانت جلو بیاید و یه سوراخ  برای عبور پیچ ایجاد کنید.به فاصله 5 سانت از لبه چوب بزرگتر یک سوراخ ایجاد کنید به قطر چوب کوچکتر 5 سانت فاصله بگیرید و سوراخ دوم رو به قطر طنابتون ایجاد کنید.

 

این کار را برای هر دو انتهای چوب های بزرگتر انجام بدهید.

چوب های کوچک را از داخل سوراخ هائی که برای خودشان تعبیه کردید عبور بدهید.

با پیچ دو تکه را به هم متصل کنید.

چهار چوب شما آماده است.

روی یک دیوار آن را آویزان کنید و آماده بافت شوید.

 

طناب را به 16 قسمت 10 متری ببرید و هر تکه را از وسط تا کنید و روی چوب سر بیندازید.

بعد از سر انداختن همه 16 تکه طناب شروع به بافت گره ساده کنید.

هر رج فقط دو گره بزنید و گره ها را هم با فاصله ببافید.

آموزش کامل درست کردن تاب مکرومه

درست کردن تاب با مکرومه

 

همانطور که می بینید هرچه بیشتر می بافید شکل لوزی حاصل از بافتتان مشخص تر می شود.

آموزش کامل درست کردن تاب مکرومه

آموزش تصویری گره ساده مکرومه

 

حاصل بافت حدود 20 رج گره مربع هست.

انتهای بافت را روی چوب قسمت پائین گره بزنید.

اضافی طناب را ببرید و همه را یک دست کنید.

تاب ساده و زیبایتان آماده است.

آموزش کامل درست کردن تاب مکرومه

آموزش تصویری گره ساده مکرومه