جستجو در پارس ناز

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

آموزش تصویری کف بینی خط ثروت و خط موفقیت

در اینبخش آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت را آورده ایم. کف بینی از قدیم الایام ودر بیشتر تمدن ها وجود داشته اسـت این کـه اعتقادی بـه آن داشته باشیم و با خیر بستگی بـه باورها و اعتقادات شخصی خودمان دارد. در ادامه راهنمای گام بـه گام و تصویری دو خط پول و موفقیت را مرور می‌کنیم، با مجله پارس ناز همراه بمانید.

 

کف بینی خط ثروت و پول خط پول « علائم ثروت»

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

آیا می خواهید بدانید پول کافی خواهید داشت و ثروتمند خواهید شد؟ علائم زیادی در کف بینی وجوددارد کـه نشان میدهد ثروتمند خواهید شد یا نه. حالا مـا را دنبال نمایید تا ببینید آیا خطوط پول را دارید یا نه.

 

کف بینی خط ثروت

در کف بینی خطوط پول وجوددارد. اینها خطوطی رو بـه بالا در زیر انگشت کوچک هستند. اگر تعداد آن‌ها زیاد بوده و عمیق، واضح و راست باشند نشان می دهد کـه شـما باهوش بوده ودر سرمایه گذاری موفق هستید. بـه علاوه افراد توانمند زیادی هستند کـه در زندگی بشما کمک میکنند. اگر خط خورشید شـما نیز راست و واضح باشد، می توانید هم بـه شهرت برسید هم بـه ثروت.

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

خط پول موج‌دار نشانه این اسـت کـه ثروت شـما در زندگی ثابت نیست. شـما مشکلات زیادی در کسب و کار و شغل خواهید داشت. اگر می‌‌خواهید بـه موفقیت برسید، بـه تلاش بیشتری برای بالا بردن خود نیاز دارید  بدون توجه بـه توانایی و فرهنگ. خط پول متناوب نشانه شانس بد در ثروت اسـت. شـما در مدیریت کسب و کار و شغل با مشکلات زیادی مواجه میشوید. بـه علاوه، اگر شخصیتی تحریک‌پذیر دارید، توانایی پول درآوردن ندارید.

 


 

خطوط دیگر برای نشان دادن پول و ثروت

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

برای مشخص کردن اینکه فرد چـه‌قدر ثروتمند می شود، خط پول بـه تنهایی کافی نیست. خطوط دیگری نیز هستند کـه تعیین می کنند پولدار میشوید یا نه.

 

تشخیص از روی خط خورشید

خط خورشید کـه یک خط عمودی اسـت و زیر انگشت حلقه قرار دارد، نشانه محبوبیت، شهرت و موفقیت فرد اسـت. بنابر این، اگر خط خورشید خوبی دارید، احتمالا موفق می شوید. یک خط شاخه‌اي کـه از خط خورشید آمده و بـه سمت انگشت کوچک میرود نیز خط پول نام دارد. اگر چنین خطی دارید، نشان میدهد شـما ذهنی اقتصادی دارید، میتوانید از دیگران کمک بگیرید و توانایی در مدیریت پول دارید.

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

اگر شاخه خط خورشید بـه خط پول و خط خورشید متصل شود، احتمالا پولی غیر منتظره را در زندگی بـه دست می‌آورید. احتمالا ثروت زیادی رابه دلیل شهرت کسب می کنید. بـه این معنا کـه درآمد زیادی را از کار پاره وقت بـه دست می‌آورید. اگر خط پول و خط خورشید توسط خطوط افقی کوتاهی قطع شوند، احتمالا باید بـه دنبال مردان زیبایی باشید کـه بر شهرت شـما تاثیر گذاشته و ثروت شـما را می‌دزدند.

 


 

کف دست با شکل M « علامت M بر کف دست»

در کف بینی چینی، اگر خط شغلی فردی از سمت خط سر بـه بالا رفته و بـه خط عشق برسد، با خط عشق، خط سر و خط زندگی، حرف M را می‌سازد.

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

اگر این علامت را روی دست خود دارید، قبل از ۴۰ سالگی بـه ثروت زیادی می رسید. اگر دراین سن موفق نیستید، نشان میدهد کـه بـه اندازه کافی تلاش نکرده‌اید یا تلاش‌هاي‌تان در مسیر درست نبوده‌اند.

 


 

رنگ کف دست

بطور کلی اگر کف دست شـما رنگ سفیدی داشته باشد، نشان میدهد شـما با یک مرد یا زن ثروتمند ازدواج می کنید و ثروتمند میشوید. اگر قرمز باشد، پول درآوردن برای‌تان سخت اسـت. کف دست زرد تیره نشان می دهد کـه احتمال ازدواج شـما با یک فرد ثروتمند کم اسـت. اگر نقاط قرمزی روی کف دست‌تان اسـت، نشانه خوبی از ثروت اسـت. این نوع کف دست طبق معمول کف دست کبدی گفته میشود.

 

کف دست نرم و چاق

در کف بینی چینی، فردی کـه کف دست نرم و چاق دارد طبق معمول بـه ثروت و افتخار می رسد. بر عکس، با کف دست سفت و باریک شـما هیچ ارتباطی با ثروت نخواهید داشت. ازدواج شـما با یک مرد ثروتمند غیر ممکن اسـت.

 


 

خط مدیریت پول

در کف دست، طبق معمول یک خط افقی وجوددارد کـه در بالای خط عشق و بـه موازات آن اسـت. این خط طبق معمول توانایی مدیریت پول در فرد را نشان میدهد.

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

اگر چنین خطی با طول متوسط دارید، در مسائل پولی دانا هستید و می دانید چگونه باید مراقب دیگران بود. حتی اگر روزی کار نکنید، شریک شـما بسیار توانا و ثروتمند خواهد بود. میتوانید در مدیریت پول بـه او کمک کنید.

 


 

خط ازدواج

اگر خط ازدواج شـما بـه سمت بالا و بـه سمت انگشت حلقه کشیده شود و ستاره‌‌اي نیز در انتها داشته باشد، شـما با مردی ثروتمند یا مردی مشهور ازدواج می کنید. بنابر این، در زندگی نگران پول نیستید.

 


 

اشکال خط ثروت شاخه رو به بالای خط سر

اگر خط سر شـما یک شاخه رو بـه بالا داشته باشد، نشانه این اسـت کـه شـما در درآوردن پول مهارت دارید. شـما در فکر کردن خوب هستید، پول را دوست دارید و می دانید چگونه ازآن استفاده کنید.

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

در مورد کسب و کارهایی کـه میزان موفقیت کمی دارند، باید بـه درستی تصمیم گرفته و وارد آن‌ها نشوید. هم چنین توانایی زیادی در بردن شرط‌بندی دارید.

 

برآمدگی‌ های کف دست

اگر برآمدگی‌هاي زیر یا بین انگشت اشاره و انگشت وسط، انگشت وسط و انگشت حلقه، انگشت حلقه و انگشت کوچک کاملا رشدکرده باشند، نشانه شانس خوب در درآوردن پول اسـت. اگر چنین برآمدگی‌هایي دارید در درآوردن پول متخصص هستید و می دانید چگونه از راه‌هاي آسان پول کافی درآورید. از نظر شخصیتی، باهوش و انعطاف‌پذیر هستید و قانون خوبی در ارتباط با دیگران دارید. بنابر این، بـه دست آوردن ثروت زیاد، برای‌تان آسان اسـت.

 

برآمدگی کامل تیر

برآمدگی تیر کـه در پایه انگشت کوچک وجوددارد نشانه خرد و توانایی فکر کردن اسـت. با برآمدگی کامل تیر، شـما در مدیریت کسب و کار خوب بوده و بخت خوبی در ثروت دارید.

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

هم چنین، در دیپلماسی خوب هستید و انطباق‌پذیری قوی دارید. بنابر این، اگر در کسب و کار و زمینه‌هاي اقتصادی وارد شوید، ثروت زیادی رابه دست می‌آورید.

 

خط چشمان ققنوس

اگر خط‌هاي بالای نخستین مفصل انگشت شست، یک دایره بسازند و شبیه بـه چشم ققنوس باشند، شـما با مرد یا زنی ازدواج می کنید کـه باعث میشود در طول زندگی نگران پول نباشید.

 

خطوط در انتهای انگشت شست

خطوط واضح در زیر انتهای انگشت شست، نشانه ثروت اسـت. اگر چنین خطوطی دارید، می توانید با تلاش بـه ثروت برسید. هم چنین در پس‌ انداز پول خوب هستید.

 

خطوط در برآمدگی زهره

پنجره‌هاي مشبک زهره « در پایه انگشت شست» خطوط مهمی در کف بینی هستند. اگر برآمدگی زهره نیز خوب رشدکرده باشد، نشان میدهد کـه با کسب و کار خانوادگی یا بـه هر دلیل دیگر، ثروتمند میشوید.

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

نکته: بخت ثروت یک فرد می تواند با خواندن خطوط کف دست تحلیل شود. بـه هرحال، کسب پول زیاد کاملا از روی خطوط پول کف دست مشخص نمی شود. باید بینی، صورت، ظاهر و غیره نیز خوانده شوند. مهم ترین چیز برای فهمیدن اینکه ثروتمند میشوید یا نه، تلاش شـما برای خلق ثروت اسـت.

 


 

در ادامه کف بینی خط موفقیت یا خورشید مکان و معنای خط خورشید

خط خورشید یا خط آپولو یکی از خط‌هاي مهم در کف بینی اسـت. دلیل نامگذاری آن بـه این اسم این اسـت کـه از برآمدگی ماه « در پایه کف دست، سمت انگشت کوچک» شروع شده و بـه سمت برآمدگی خورشید « زیر انگشت حلقه کـه انگشت آپولو نیز گفته میشود» میرود. اگر کوتاه باشد، از بالا شروع می شود. خط خورشید، توانایی، استعداد و محبوبیت را نشان می دهد کـه میتواند بـه موفقیت منجر شود.

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

بهمین دلیل خط موفقیت نیز گفته می شود. بطور کلی خط خورشید بلند از خط کوتاه بهتر اسـت و افرادی کـه خط خورشید دارند بهتر از افرادی هستند کـه آنرا ندارند. هم چنین، «خط خواهر» خط سرنوشت نیز گفته می شود زیرا می تواند خط سرنوشت را تقویت کند. اگر خط سرنوشت مثبتی دارید اما خط خورشید شـما ضعیف اسـت، ممکن اسـت هر چـه‌قدر هم تلاش کنید بـه موفقیت نرسید.

 


 

نبود خط، خط خیلی کوتاه، واضح، باریک

= اگر خط خورشید شـما خیلی کوتاه باشد یا اصلا وجود نداشته باشد، نشان میدهد کـه شـما یک زندگی معمولی و بدون شهرت خواهید داشت. اگر وجود نداشته باشد، هر چـه‌قدر هم سعی کنید موفق نمی شوید. اگر خیلی کوتاه باشد، نشان میدهد کـه تا سن پیری نمی توانید لذت ببرید. بطور کلی، افرادی کـه در موسسه‌ها کار میکنند طبق معمول این نوع خط را دارند.

 

= یک خط خورشید واضح نشان دهنده توانایی شـما در هنر یا ادبیات اسـت. یک خط باریک نشان دهنده زندگی ناموفق و ازدواج سخت اسـت. شغل شـما در جوانی و میانسالی طبق معمول معمولی و بدون دستیابی‌هاي بزرگ اسـت. در بزرگسالی ممکن اسـت فرد برجسته‌اي شوید

 


 

شروع از پایه کف دست و مستقیم رفتن به سمت بالا

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

اگر خط خورشید از پای کف دست شروع شود و مستقیم بـه سمت برآمدگی ماه «زیر انگشت حلقه» برود، خوش یمن اسـت. نشانه خوش شانسی در ثروت و ازدواج اسـت.

 

شروع از پایه کف دست و انتها در مرکز دست

این نشانه موفقیت بزرگ در جوانی و سقوط در میانسالی اسـت. ممکن اسـت بدلیل رضایت شـما از وضعیت کنونی‌تان باشد کـه در میانسالی دست از تلاش برمی‌دارید.

 

توقف توسط خط سر

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

اگر خط خورشید شـما از پایه کف دست شروع شده ودر خط سر ختم شود، نشانه شانس خوب در جوانی اسـت. شـما باهوشید و قبل از ۳۵ سالگی بـه موفقیت می رسید.

 

شروع از خط سر

اگر خط خورشید شـما از خط سر شروع شده و بـه برآمدگی ماه کشیده شود، نشانه ذهن تیز و موفقیت بـه کمک ارتباط اجتماعی اسـت. شـما طبق معمول مهارت‌هاي اجتماعی خوبی دارید و بـه اندازه کافی با استعداد هستید کـه بـه موفقیت برسید. علاوه بر این، اگر انگشت کوچک شـما بلند اسـت و خط سر شـما قوی اسـت، آسان‌تر بـه موفقیت می رسید.

 

شروع از مرکز دست

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

اگر خط خورشید شـما از مرکز دست شروع شود، استعداد شـما دیر شکوفا می شود. سال‌هاي اول زندگی شـما بسیار سخت اسـت. با تلاش مداوم، از میانسالی بـه شهرت و موفقیت میرسید.

 

شروع از خط عشق

اگر خط خورشید شـما از خط عشق شروع شده ودر پایه انگشت حلقه بـه اتمام برسد، نشانه علاقه زیاد شـما بـه هنر اسـت. هم چنین نشانه شانس خوب شـما و شهرت و ثروت از سن ۴۰ سالگی اسـت.

 

شروع از برآمدگی زهره

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

با خط خورشیدی کـه از برآمدگی زهره « قسمتی کـه با خط زندگی در پایه انگشت شست محاصره شده باشد» شروع شده و بـه پایه انگشت حلقه کشیده شود، طبق معمول می توانید بـه کمک خانواده بـه ثروت و شهرت برسید.

 

شروع از بالای مریخ

خط خورشیدی کـه از برآمدگی بالای مریخ « بین خط سر و خط عشق، زیر انگشت کوچک» شروع شده ودر پایه انگشت حلقه بـه اتمام برسد نشان دهنده کار موفق و بر اساس رفتار درست اسـت. شـما طبق معمول پشتکار دارید و تحمل و خویشتن‌داری‌تان بالاست. حتی دریک تجارت کوچک نیز بطور سازمان‌دهی شده عمل می کنید. میتوانید بر اساس مهارت‌ها و تلاش‌هاي‌ تان بـه موفقیت برسید.

 

شروع از خط سرنوشت

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

اگر خط خورشید شـما از خط سرنوشت شروع شده و بـه بالا کشیده شود، موفقیت چشمگیر و احترام دیگران رابه دلیل تلاش و کار سخت بـه دست می‌آورید.

 

شروع از خط زندگی

اگر خط خورشید شـما از خط زندگی شروع شود نشان میدهد کـه شـما بـه طرز فوق‌العاده‌اي با استعداد هستید و میتوانید بـه جایگاه علمی خوبی برسید. شـما طبق معمول یک نویسنده با استعداد هستید. اگر کاری کـه با دست انجام میشود داشته باشید، با تلاش مداوم می توانید بـه جایگاه بالایی برسید.

 

شروع از برآمدگی ماه

اگر خط خورشید از برآمدگی ماه « پایه کف دست، کنار انگشت کوچک» شروع شده و بـه سمت بالا کشیده شود، نشان می دهد کـه شـما محبوب هستید و میتوانید با حمایت دیگران بـه موفقیت برسید. این نوع خط در موسیقی‌دان‌ها، نویسندگان و بازیگران دیده میشود.

 


 

شکسته:

خط خورشید شکسته نشان دهنده ناامیدی‌هاي بزرگ در شغل اسـت. اگر خط خورشید شکستگی داشته باشد و مسیر خود رابه موازات شکستگی ادامه دهد، بـه این معناست کـه می توانید بعد از تجربیات گذشته بـه موفقیت برسید.

 

متناوب:

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

یک خط خورشید متناوب نشان می دهد کـه در زندگی با عده اي از افراد بـه مشکل میخورید بنابر این قدم‌هاي بلند در کار نداشته و زندگی خوشی ندارید.

 

موج‌دار:

خط خورشید موج‌دار نشان می دهد کـه شـما اعتماد بـه نفس نداشته و جرات مواجهه با چالش‌هاي زندگی را ندارید. بنابر این، بالا و پایین‌هاي زیادی در شغل دارید. هم چنین رسیدن شـما بـه موفقیت بسیار سخت اسـت

 

خط خورشید دوتایی:

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

اگر دو خط خورشید داشته باشید، یعنی آدم همه ی فن حریفی هستید و میتوانید احترام دیگران را کسب کنید. درکنار کار خود، مهارت‌ها و استعدادهای دیگری نیز دارید. برای مثال میتوانید برای ظرافت ادبی و فتوحات جنگی خود نیز شهرت داشته باشید.

 

خط خورشید چندگانه:

اگر سه، چهار یا چندین خط خورشید دارید نشان می دهد کـه از نظر اقتصادی خوب نخواهید بود. حتی اگر درآمد داشته باشید، در مقابل هزینه‌ها، درآمدتان بسیار پایین اسـت. در ارزیابی سودها و ضررها خوب نیستید. اگر یاد بگیرید چگونه پول خودرا مدیریت و پس انداز کنید، می توانید مشکل مالی خودرا حل کنید.

 


 

خط خورشید به موازات خط سرنوشت

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

اگر خط خورشید و خط سرنوشت شـما، هردو عمیق و بلند بوده و بـه موازات هم باشند، علامت خیلی خوبی اسـت. افراد کمی چنین خطوطی دارند. اگر چنین خطوطی دارید.، بـه این معناست کـه موفقیت بزرگی داشته و بـه شهرت خوبی در زندگی می رسید.

 

شاخه‌ ها

= شاخه‌هاي رو بـه بالای خط خورشید، خوب هستند. نشان دهنده شانس برای شماست. ممکن اسـت مورد تحسین دیگران قرار گرفته و بدلیل مهارت‌هاي خاص خود مشهور بشوید. اگر شاخه بـه سمت پایه انگشت کوچک برود، نشانه بهتر شدن اوضاع مالی شماست.

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

= شاخه‌اي رو بـه پایین خط خورشید نشان می دهد کـه شـما پر از رویا هستید اما در کسب شهرت و بخت، واقع‌بینانه رفتار میکنید. بهمین دلیل، تلاش‌هاي‌تان نتیجه نمی دهد.  شاخه‌اي کـه بـه پایه انگشت سبابه کشیده میشود نشان دهنده شهرت زیاد ناشی از تلاش در میانسالی اسـت.

 

جزیره

= اگر روی خط خورشید شـما جزیره وجود داشته باشد نشان دهنده مشکلات مربوط بـه شهرت و از دست دادن ثروت اسـت. وقی می‌فهمید رسیدن بـه موفقیت بسیار مشکل اسـت ممکن اسـت عصبی شوید.

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

= اگر یک جزیره در نقطه تلاقی خط خورشید و خط عشق قرار بگیرد، نشان می دهد کـه شـما موقعیت اجتماعی بالایی رابه دلیل میل زیاد بـه زنان از دست میدهید.

 


 

خطوط کوچک افقی:

آموزش کف بینی خط ثروت و خط موفقیت | تصویری و گام به گام

اگر ببینید کـه خطوط کوتاه افقی خط خورشید را قطع می کنند، نشانه بدی اسـت. نشان میدهد کـه شـما توسط دیگران محدود می شوید، پول زیادی را از دست میدهید یا اینکه در کسب و کار خود شکست خورده و ورشکسته می شوید.

 

صلیب:

صلیب‌هاي روی خط خورشید، از دست دادن شهرت، جایگاه و ثروت را نشان می دهد.

 

ستاره:

ستاره‌هاي روی خط خورشید خوش‌یمن هستند. نشان میدهد کـه شـما در سنی کـه ستاره روی آن قرار دارد بـه شهرت میرسید.

 

مربع یا مستطیل:

اگر مربع یا مستطیلی روی خط خورشید شـما قرار داشته باشد، خوش‌یمن اسـت. این نشانه ثروت زیاد و شهرت خوب اسـت.