پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آگاه شدن از وضعیت ترافیک توسط گوگل

آگاه شدن از وضعیت ترافیک توسط گوگل

آگاه شدن از وضعیت ترافیک توسط گوگل 

امروز به شما ترفندی را یاد می دهیم که مربوط می شود به آگاهی از ترافیک توسط گوگل که به کار همه ما خواهد آمد و بسیار مفید خواهد بود. با امکان جدید گوگل می توانید اطلاعات کاملی از وضعیت ترافیکی بگیرید.گوگل امکانی را برای کاربران خود فراهم کرده که می توانند با ورود به بخش طراحی شده ناوبری با مشخص کردن مبدا و مقصد خود اطلاعات ترافیکی کاملی از محل تعیین شده دریافت نمایند.

 

برای استفاده از این امکان گوگل مراحل زیر را طی کنید.

ابتدا کلمه navigation در گوگل تایپ کنید و اینتر را بزنید.

آگاه شدن از وضعیت ترافیک توسط گوگل

چگونگی دریافت اطلاعات ترافیکی جاده ها

 

در صفحه نمایش داده شده مبدا و مقصد خود را تعیین کنید و سپس گزینه get direction را که در گوشه سمت راست قرار دارد انتخاب کنید. (می توانید مبدا و مقصد را به زبان فارسی یا انگلیسی تایپ کنید)

آگاه شدن از وضعیت ترافیک توسط گوگل

روش فعالسازی navigation گوگل

 

پس از تعیین مبدا و مقصد گوگل اطلاعات ترافیکی کاملی از از محل های تعیین شده شامل زمانی که باید طی کنید تا به مقصد برسید و میزان مسافت را به شما نشان می دهد.

آگاه شدن از وضعیت ترافیک توسط گوگل

امکان جدید گوگل