پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آیا شکست عشقی و ناراحتی می تواند باعث مرگ افراد شود؟

آیا شکست عشقی و ناراحتی می تواند باعث مرگ افراد شود؟

آیا شکست عشقی می تواند باعث مرگ افراد شود؟ 

شکیت عشقی بخشی از زندگی تعداد زیادی از افراد جامعه اسـت ودر اثر آن اتفاقات تعداد زیادی از ذهن و بدن افراد بـه وجود خواهد آمد. تحقیق پژوهشگران دانشگاه سنت جورج لندن آشکار کرد کـه سوگ عزیزان میتواند تاثیر مستقیمی بر قلب داشته باشد تعداد افرادی کـه یک ماه بعد از مرگ یکی از عزیزانشان بدلیل سکته قلبی یا مغزی می‌میرند، دو برابر کسانی اسـت کـه بهمین عارضه دچار شده اما عزادار مرگ عزیزی نبوده‌اند.

 

 درگذشت شهر دبی رینولدز، ستاره سابق هالیوود یک روزبعد از درگذشت دخترش کری فیشر کـه او هم هنرپیشه‌اي سرشناس بود بار دیگر این قصه قدیمی را زنده کرده اسـت کـه مرگ عزیزان می تواند چنان دل آدمی را بشکند کـه خود نیز جان بـه جان آفرین تسلیم کند؟ احتمالا مـا هم در طول زندگی شاهد مواردی بوده‌ایم کـه زن و شوهری

 

پس از سال‌هاي سال زندگی درکنار هم بـه فاصله کمی از هم بـه دیار باقی بشتابند؛ اما آیا واقعا از نظر علمی دلشکستگی میتواند باعث مرگ شود؟تحقیق پژوهشگران دانشگاه سنت جورج لندن آشکار کرد کـه سوگ عزیزان میتواند تاثیر مستقیمی بر قلب داشته باشد تعداد افرادی کـه یک ماه بعد از مرگ یکی از عزیزانشان بدلیل سکته قلبی یا مغزی می‌میرند،

 

دو برابر کسانی اسـت کـه بهمین عارضه دچار شده اما عزادار مرگ عزیزی نبوده‌اند. برخی حتی از «سندرم دل‌شکستگی» صحبت میکنند کـه در اصطلاح دکتری بـه آن کاردیومیوپاتی ناشی از استرس یا کاردیومیوپاتی تیکوتسوبو میگویند. کاردیومیوپاتی بـه گروهی از بیماری‌هاي قلبی گفته میشود کـه تغییر شکل یا اشکال در عملکرد ماهیچه قلب، عامل بیماری اسـت.

 

حدود سه چهارم افرادی کـه دچار کاردیومیوپاتی تیکوتسوبو می شوند پیش از این عارضه، استرس جسمی یا روحی شدیدی را متحمل شده‌اند. این استرس ممکن اسـت سوگ عزیزان باشد اما استرس‌هاي دیگر هم میتوانند آنرا ایجاد کنند.موارد تایید شده‌اي از این عارضه دیده شده کـه علت آن شوخی بوده کـه باعث وحشت بسیار شده

 

یا استرس صحبت کردن در مقابل جمعیت عامل آن بوده اسـت. احتمال داده می شود کـه ترشح ناگهانی هورمون‌ها بـه‌خصوص آدرنالین باعث توقف ناگهانی عضله قلب باشد. در سکته قلبی اغلب قلب بـه این دلیل از کار می‌افتد کـه رگ‌هاي خون‌رسان بـه قلب «رگ‌هاي کرونر» بعلت انسداد نمی توانند خون کافی بـه ماهیچه قلب برسانند؛ اما اکثر کسانی کـه دچار کاردیومیوپاتی تیکوتسوبو می شوند رگ‌هاي کرونرشان در حد قابل قبولی سالم اسـت و گرفتگی یا لخته راه انها را نبسته اسـت.

 

 بـه گزارش پارس ناز بیشتر کسانی کـه دچار این عارضه می شوند خوب می شوند، استرس کاهش پیدا میکند و قلب بحال عادی بر می گردد. اما در افراد سالمند یا کسانی کـه بیماری قلبی دارند تغییر شکل بطن چپ ممکن اسـت بـه سکته قلبی ودر نهایت بـه مرگ منجر شود.

 

علاوه بر این، شواهدی هم وجود دارند کـه از افزایش خطر مرگ پس از بستری شدن شریک زندگی در بیمارستان حکایت می کنند. تحقیقات نشان داد احتمال درگذشت همسر تا شش ماه بعد از مرگ شریک زندگی‌اش افزایش پیدا می کند. این محققان بـه این نکته اشاره کردند کـه رابطه زناشویی کـه هردو طرف حامی یک دیگر باشند نوعی ضربه‌گیر در قبال استرس اسـت. در چنین رابطه‌اي، دو طرف هم دیگر را تشویق بـه رفتارهای سالم می کنند.

 

داروهای روزانه رابه هم یادآوری میکنند و مواظبند کـه دیگری مثلاً سیگار نکشد یا در کار دیگری افراط نکند. با این کـه درگذشت مثلاً پدر یا مادر بـه فاصله کمی از هم دیگر برای فرزندان و دیگر وابستگان نزدیک سخت اسـت اما شاید روی بهتر سکه این باشد کـه انها از رنج زندگی بدون وجود دیگری رها شده و شاید این کـه دو نفری در تمام عمر یاور یک دیگر بوده و با فاصله کمی از دنیا رفته‌اند، کمی تسلی خاطر باشد.