پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

آیا مهریه و حق طلاق ابزار دفاعی زنان هستند؟

آیا مهریه و حق طلاق ابزار دفاعی زنان هستند؟

آیا مهریه و حق طلاق ابزار دفاعی زنان هستند؟ 

معمولاً بانو ها هنگام ازدواج به تعیین مهریه بالا فکر میکنند، چراکه فکر میکنند امنیت زندگی آینده آنان به مقدار مهریه نیز مربوط هست. مهريه و حق طلاق هيچ ارتباطي با هم ندارند. مهريه در مبناي نظريات گوناگون، هديه‌ای هست که مرد به همسرش در نخست ازدواج مي‌دهد و اين تعبير زيباتر و شايد درست‌تر قضيه هست.

 

پاي حرف خيلي از انها که در آستانه ازدواج میباشند، بنشينيم، اين نگراني را دارند که چگونه بايد با موضوعي مثل مهريه از يک طرف و شروط ضمن عقد مخصوصا وکالت زنان در طلاق، از طرف ديگر مواجه شوند. انها که طرفدار گرفتن مهريه زنان میباشند، به اين اشاره مي‌کنند که اين تنها سلاحي هست که در شرايط فعلي، زنان از آن برخوردارند و به‌عنوان پشتوانه‌ای مالي مي‌توانند براي زندگي بعد از طلاق احتمالي روي آن حساب کنند.

 

از طرف ديگر، طرفداران وکالت زنان در طلاق يا همان که در فرهنگ عموم به‌عنوان حق طلاق شناخته مي‌شود، تأکيد مي‌کنند گزینه افراد براي وارد و خارج‌شدن از يک زندگي، از هر چيزي مهم‌تر هست و گزینه مهريه به‌جاي حق طلاق، مي‌تواند دشواری های زيادي در رضايت از زندگي مشترک ايجاد کند. عده ديگري هم میباشند

 

که معتقدند مي‌توان بين اين دو راه‌حل، فقط يکي را گزینه نکرد و جمع مهريه و حق طلاق را داشت اما در عين حال، اين موضوعي هست که نگراني مردان را سبب مي‌شود و مي‌گويند اگر قرار باشد هم مهريه را به زنان اختصاص بدهيم و هم حق طلاق را، چه تضميني هست که ازدواج‌ها با انگيزه مالي انجام نشوند

 

و زناني نباشند که بی درنگ بعد از عقد ازدواج، براي جدايي و درعين‌حال گرفتن مهريه اقدام کنند؟ خبرآنلاين در گزارشي، نظر چند وکيل دادگستري و کارشناس خانواده را در جواب به اين سؤال رايج که آيا «زنان با گرفتن وکالت طلاق بايد مهريه را ببخشند؟» پرسيده هست.

 

مهريه؛ ابزار دفاعي براي زنان
غيرت، وکيل دادگستري در‌اين‌زمينه با اشاره به اينکه «طبق مقررات قانوني که برگرفته از شرع مقدس اسلام هست، براي ازدواج حتماً بايد مهريه‌ای که مالی داشته باشد، براي زن در نظر گرفته شود»، به خبرآنلاين مي‌گويد: اين مهريه انواع مختلفي دارد و مي‌تواند مبالغ گوناگوني را شامل شود اما در شرايط فعلي، آن چه مي‌بينيم اين هست که شرايط موجود سبب شده به‌عنوان مهريه، مبالغ زيادي تعيين شود که به تبع آن، مردان زيادي را در حبس‌ها ببينيم.

 

او در‌اين‌زمينه توضيح مي‌دهد: يکي از دلايلي که باعث شده مهريه‌های گزاف در نظر گرفته شوند، يکطرفه‌بودن حق طلاق براي مردان هست. در برابر حق مطلقي که براي مردان در نظر گرفته شده، زن امروزي وقتي مي‌بيند مجبور هست قيد زوجيت را حتي وقتي از زندگي‌اش رضايت ندارد، بردباری کند و با زور در زندگي خانوادگي‌اش باقي بماند، تصميم گرفته مهريه‌ سنگيني در نظر بگيرد که با بهره گیری از آن بتواند در صورت نياز، مرد را زیر فشار قرار دهد و از او جدا شود.

 

شرعي هست اما مفيد نيست
اما حجت‌الاسلام‌والمسلمين واعظ‌موسوي، نظر ديگري در‌اين‌زمينه دارد. او دراين‌باره مي‌گويد: بر‌زمینه قواعد مختلفي مثل اراده طرفين در عقد قرارداد، شوهر مي‌تواند به همسرش براي طلاق وکالت دهد و اين کار غيرشرعي و غيرقانوني نيست اما مسئله‌ای که از آن غفلت مي‌شود، آثار زیان‌باري هست که چنين کاري به همراه دارد.

 

اين مشاور ازدواج ادامه مي‌دهد: چرا بايد در کار خداوند دست ببريم؟ چرا دقت نمي‌کنيم که وقتي خداوند اين حق را به مردان داده، حتماً حکمتي در اين کار وجود داشته؟ حکمت اينکه مردان حق طلاق دارند و زنان نه، اين هست که زنان احساساتي‌تر میباشند و ممکن هست با

 

کوچک‌ترين بحث و جدل، کار زوج به طلاق کشيده شود؛ گرچه درست هست که بعضي از مردان احساساتي میباشند و برخي زنان عقلاني‌تر رفتار مي‌کنند اما بايد نسبت را در نظر گرفت و همان‌طور که مي‌بينيم، عموم زنان احساساتي‌تر میباشند.

 

حق طلاق به شرط بذل مهريه
در عين حال، بهمن کشاورز، حقوقدان و وکيل دادگستري در جواب به اين سؤال که مي‌توان مهريه و حق طلاق را در برابر هم قرار داد، مي‌گويد: مهريه و حق طلاق هيچ ارتباطي با هم ندارند. مهريه در مبناي نظريات گوناگون، هديه‌ای هست که مرد به همسرش در نخست ازدواج

 

مي‌دهد و اين تعبير زيباتر و شايد درست‌تر قضيه هست. تعبير ديگري نيز وجود دارد که بهتر هست درمورد آن زياد بحث نکنيم و به‌هرحال، نتيجه يکي بوده؛ يعني مهريه حق زن هست و حتي مي‌تواند تا زماني که آن را نگرفته، از انجام وظايف زناشويي در قبال شوهر خودداري کند و در اين حالت هم نفقه او به عهده شوهر خواهد بود.

 

او ادامه مي‌دهد: حق طلاق، حقي هست مقرر براي مرد که زن در موارد خاص از آن برخوردار هست؛ مواردي که در قانون مدني شمرده شده و در قانون حمايت از خانواده هم تصريح شده و در تعبير نهايي به وجود عسروحرج براي زن تعبير مي‌شود. بااين‌حال، ممکن هست زني

 

از خواستگارش بخواهد که اين حق خود را ضمن وکالتي خارج از عقدنامه به‌طور جداگانه به او منتقل کند. مرد مي‌تواند اين پيشنهاد را قبول کند يا نکند و زن هم مي‌تواند همسر مردي که چنين پيشنهادي را قبول نمي‌کند، بشود يا نشود. بايد دقت کرد که واگذاري حق طلاق به‌اين‌ترتيب به زنان فقط باعث ايجاد تعادل و تساوي بين طرفين مي‌شود و درواقع دادن امتيازي به زوجه نيست.

 

دستمزد مساوي، شرايط را بهتر مي‌کند
علي توانا، وکيل دادگستري نيز درمورد موضوع مهريه و حق طلاق به خبرآنلاين مي‌گويد: در کشور ما، مهريه نوعي تعهد مالي هست و پذيرش دين عندالمطالبه‌ای هست که نه مشروط و معلق و نه موجل هست. مهريه درواقع، نوعي تضمين براي زناني هست که با ازدواج، در شرايطي قرار مي‌گيرند که مرد هروقت بخواهد مي‌تواند وی را طلاق دهد.

 

در چنين شرايطي، زن مي‌ماند و دشواری های زيادي که در جامعه براي او وجود دارد. درواقع، مهريه، سرمايه‌ای هست که زوجه بتواند با آن يک زندگي رایج داشته باشد و در شرايطي که فرصت‌های شغلي براي زنان کمتر هست، اين امکان را داشته باشد که نيازهاي ضروري مادي زندگي‌اش را برطرف کند.

 

هرچند در‌اين‌زمينه متأسفانه زیاده روی وجود دارد و زياده‌روي‌هايي به چشم مي‌خورد که باعث مي‌شود به جاي اينکه زنان مورد احترام قرار بگيرند، تعيين بالاي مبلغ مهريه، شاخص ارزيابي ارزش اجتماعي و فردي انها شود. درواقع، بايد اين موضوع فرهنگ‌سازي شود که مبلغ مهريه، ميزان علاقه و اعتباري نيست که يک مرد براي همسرش قائل هست.