پارس ناز پورتال

آیا واقعا زندگی مجری سالم تر است؟

آیا واقعا زندگی مجری سالم تر است؟

آیا واقعا زندگی مجری سالم تر است؟ 

بسیاری عقیده بر این دارند که زندگی در دوران مجردی واقعا تندرست هست و افراد خیالشان از بابت همۀ چیز آسان و آسوده هست. پزشک بلا دپائولو روان شناس دانشگاه کالیفرنیا در سن ۶۳ سالگی هنوز مجرد هست. او می‌گوید: هرگز نمیخواهم ازدواج کنم و در زندگی مجردی همه ي وقت خوشحال خواهم بود.

 

پزشک دپائولو زندگی مجردهای زیادی را مورد مطالعه قرار داده هست و در تحقیقاتش بعد از یک دهه به این نتیجه رسیده هست که مجرد بودن فواید بیشماری دارد هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ جسمی.به قول دپائولو این یقین که مجردها بدبخت، تنها و بدون عشق میباشند و هیچ چیزی به جز متاهل شدن در ذهن ندارند افسانه اي بیش نیست.

 

او در سال ۲۰۱۶ تحقیقات زیادی که در اساس زندگی مجردی و متاهلی شده بود را مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که فقط تحقیقات او نیستند که میگویند مجرد بودن فواید سلامتی بیشماری دارد. این مطلب را بخوانید تا از تمام فواید مجرد بودن مطلع شوید.

 

سنجش سلامتی مجردها و متاهل ها

مجردها روابط اجتماعی قوی تری نسبت به متاهل ها دارند.در سال ۲۰۱۵ دانشمندان علوم اجتماعی تفاوت بین متاهل ها و مجردها در رابطه با رفقا، خویشاوندان و همسایه ها را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مجردها نه تنها به شبکه هاي مجازی اکثر دسترسی دارند

 

بلکه نسبت به متاهل ها تمایل بیشتری به کمک کردن و کمک خواستن از مردم دارند. پس نتیجه می‌گیریم مجرد بودن روابط اجتماعی را هم در زنان و هم در مردان افزایش می‌دهد.

 

مجردها از تناسب اندام بهتری برخوردارند

پس از آماری که از ۱۳۰۰۰ زن ومردبین سنین ۱۸ تا ۶۴ سال گرفته شد به این نتیجه رسیدند افرادی که مجرد میباشند و هرگز ازدواج نکرده اند در سنجش با متاهل ها هر هفته مرتب ورزش میکنند. در مطلب اي در مجله علوم اجتماعی و پزشکی شاخص توده بدن۴۵۰۰ نفر مورد سنجش قرار گرفته شده

 

و دریافتند که زنان و مردان مجرد شاخص توده بدن پایین تری نسبت به زنان و مردان متاهل دارند. به طور میانگین زوج هاي متاهل ۳ گیلوگرم نسبت به مجردها سنگین تر میباشند.

 

مجردها اکثر به رشد شخصی می‌رسند

در سال ۱۹۹۸ در تحقیقی که سنجش اي بین مجردها و متاهل ها انجام دادند به این نتیجه رسیدند مجردها نسبت به متاهل ها اکثر به رشد شخصی میرسند.

 

مجردها بعد از ازدواج بخشندگی کمتری دارند

 به گزارش پارس ناز پزشک بلا دپائولو بعد از تحقیقاتی که در این اساس انجام داده به این نتیجه رسیده هست که مجردها نسبت به متاهل ها اکثر آماده میباشند کمک مالی به خویشاوندان خود بکنند.

 

مجردها اکثر از متاهل ها از لحظات تنهایی لذت میبرند

گاهی اوقات تنهایی فواید زیادی برای سلامت ذهن دارد و باعث رشد خلاقیت و سازندگی می‌شود. لحظات تنهایی کلیدی برای شناخت بهتر خودتان هست.