پارس ناز پورتال

آیا وضو گرفتن زنان و مردان با هم تفاوت دارد؟

مجموعه : مذهبی
آیا وضو گرفتن زنان و مردان با هم تفاوت دارد؟

آیا وضو گرفتن زنان و مردان با هم تفاوت دارد؟ 

گذشته از خواندن نمازهای یومیه و شمار زیادی از اعمال مذهبی دیگر وضو گرفتن مورد نیاز هست، وضو گرفتن زنان و مردان هم در مراحلی متفاوت هست. روش صحیح وضو گرفتن و تفاوت وضو گرفتن بانو‌ها و آقایان را در این گزارش بخوانید.آیا وضو گرفتن بانو‌ها با آقایان فرق دارد؟ روش صحیح وضو گرفتن چیست؟ برای درست وضو گرفتن چه ترتیبی را باید رعایت کرد؟

 

آن دسته از افرادی که در وضو گرفتن دشوار دارند یا روش صحیح وضو گرفتن را نمی دانند، این گزارش را تا اتمام بخوانند.

 

برای وضوگرفتن باید مراحل زیر را به ترتیب طی کرد:

 

نیت وضو
روش صحیح وضو گرفتن این هست که، برای وضو هم اول باید نیت کرد؛ یعنی قصد وضو گرفتن را برای انجام حکم خدا و تقرب به خدا داشته باشیم.

 

شستن صورت برای وضو
سپس، با دست راست اندکی آب به بالای صورت می‌ریزیم و از جاییکه مو روییده هست تا انتهای چانه و گردی صورت را می‌شوییم.

 

شستن دست راست در وضو
بعد با دست چپ به بالای آرنج دست راست آب می‌ریزیم و باز از بالا به پایین و نه برعکس، تا سر انگشتان می‌شوییم.

 

دقت: آقایان بهتر هست آب را از پشت آرنج بریزند و بانو‌ها از جلو.

 

شستن دست چپ در وضو
سپس با دست راست از بالای آرنج دست چپ، آب می‌ریزیم و باز از بالا به پایین و نه برعکس، تا سر انگشتان می شوییم.

 

نکته: برای صحیح وضو گرفتن شستن صورت و دست‌ها باید از بالا به پایین انجام شود؛

 

یعنی هنگام شستن صورت آب را از بالای صورت می‌ریزیم و از بالا به پایین دست می کشیم و نه از پایین به بالا. چرا که موجب باطل شدن وضو می شود.هنگام شستن دست‌ها هم آب را از کمی بالاتر از آرنج می‌ریزیم و دست می کشیم.

 

کشیدن مسح سر
بعد با تری موجود در دست راست، مسح سر می کشیم؛ یعنی انگشتان دستمان را میگذاریم بالای سر و کمی پایین می کشیم.

 

نکته: برای وضو گرفتن صحیح لازم نیست مسح سر بر پوست سر کشیده شود و اگر بر قسمت انتهایی موها هم کشیده شود، درست هست؛ اما اگر مو به قدری بلند هست که بر صورت ریخته می شود یا موی قسمتی از سر در قسمت دیگر سر قرار می گیرد؛ مانند بیشتر بانو‌ها، باید برای مسح سر فرق باز کند و مسح را بر آن قسمت بکشد.

 

کشیدن مسح پای راست
بعد مسح پا را انجام میدهیم. به این شکل که دست راستمان راکه هنوز تر هست، از سر یکی از انگشتان پا تا مفصل پا میکشیم.

 

کشیدن مسح پای چپ
بعد همین کار را با دست چپ، برای پای چپ انجام می دهیم.

 

نکته: هنگام مسح سر و پا، مواضع مسح باید خشک باشند، ولی اگر رطوبتشان به قدری باشد که نم دست بر آن غلبه کند، اشکال ندارد.

 

نکته: هنگام مسح نباید چیزی بین دست و موضع مسح فاصله باشد، مانند جوراب؛ هرچند نازک باشد.

 

تفاوت مستحبی وضوی آقایان و بانو‌ها
در روش صحیح وضو گرفتن، تفاوت آقایان و بانو‌ها در ریختن آب هنگام شستن دست‌هاست.

 

آقایان بهتر هست آب را از پشت مفصل آرنج و بانو‌ها آب را از جلوی مفصل آرنج بریزند که گرچه این تفاوت مستحبی هست و اگر این موضوع رعایت نشود؛ وضو باز هم صحیح خواهد بود.