پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

اختراعی مفید برای زنبور داران عسلی

اختراعی مفید برای زنبور داران عسلی

اختراعی مفید برای زنبور داران عسلی

زنبورداران همیشه برای برداشت عسل از کندو مزاحم زنبورها می شوند و از کندو عسل را میگیرند . اما پدر و پسری استرالیایی موفق شدند کندویی خودکار اختراع کنند که در آن برای برداشتن عسل نیاز به کار خاصی نیست و از آن مهمتر هیچ آسیبی به زنبورهای عسل وارد نمی‌شود. با این اختراع تمام زنبورهای عسل در سراسر جهان می‌توانند، نفس راحتی بکشند.

اختراعی مفید برای زنبور داران عسلی

این اختراع، به پرورش‌دهندگان زنبور، اجازه می‌دهد که عسل را برداشت کنند؛ بدون اینکه هیچ مزاحمتی برای زنبورهای عسل ایجاد شود.این وسیله از زنبورها و یک کندوی نیم ساخته تشکیل شده که نیمه دیگر آن توسط خود زنبوها و با موم آن‌ها کامل می‌شود.

اختراعی مفید برای زنبور داران عسلی

پس از اینکه زنبورها خانه‌های کندو را با عسل پر کردند و آن را پوشش دادند، پرورش‌دهندگان زنبور می‌توانند در آن را باز کنند تا عسل با وسیله‌ای مانند شیر آب از آن خارج شود. بدون اینکه هیچ اختلالی برای این زنبورها ایجاد شود. آن‌ها می‌توانند دوباره وارد این سلول‌ها بشوند و باز آن را پر کنند.

اختراعی مفید برای زنبور داران عسلی

این اختراع به زنبورها اجازه می‌دهد که به راحتی از گیاهان تغذیه کنند و به گرده‌افشانی بپردازند و همچنین بازدیدکنندگان فضول خود را ادب کنند!

اختراعی مفید برای زنبور داران عسلی

اختراعی جالب و مفید برای زنبورهای عسل و تولید عسل طبیعی خوشمزه

اختراعی مفید برای زنبور داران عسلی