پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ازدواج دختر 6 ساله با مرد 55 ساله افغان

ازدواج دختر 6 ساله با مرد 55 ساله افغان

ازدواج دختر 6 ساله با مرد 55 ساله افغان 

این عمل دیگر نامش ازدواج نیست بلکه جنایت است.ناهنجاری های اجتماعی که ریشه در جهل و بی سوادی دارند و دیگر هیچ. پدر یک دختربچه 6 ساله افغان درازای دریافت یک بز او را به مردی 55 ساله فروخت تا با وی ازدواج کند.

 

هر دو مرد پس از اینکه یکی از اقوام این دختربچه مقامات را از وقوع این جنایت آگاه کرد، دستگیر شدند. پدر این دختربچه در اعترافاتش گفته که از روی تنگدستی مجبور به انجام این کار شده‌است. تصویری که می‌بینید از زمان دستگیری پدر و خریدار دختربچه گرفته شده‌است درحالی که زنان محلی به پدر حمله کرده و وی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.

 

پس از ازدواج، مرد 55 ساله که قریب‌گل نام دارد، دختربچه را با خود به خانه اقوامش در فیروزکوه در استان قور برده و ادعا کرده که دختربچه فرزندش است. اما یکی از اقوام از رفتارهای غیرانسانی او با دختربچه به واقعیت پی می‌برد و مقامات را آگاه می‌سازد. دختربچه اکنون دور از دسترس پدر و تحت پوشش سازمان دفاع از حقوق زنان در کنار مادرش زندگی می‌کند.