پارس ناز پورتال

قاصدک 24

استرس از این راه ها باعث افزایش وزن شما می شود

استرس از این راه ها باعث افزایش وزن شما می شود

استرس از این راه ها باعث افزایش وزن شما می شود 

استرس مشکلی اسـت کـه افراد برای آرام کردن آن اقدامی نمی‌کنند و بنابر این تاثیرات بدش را روی آنان خواهد گذاشت مانند افزایش وزن. شاید تاکنون هرچه در مورد تاثیرات استرس بر وزن و چاقی شنیده و خوانده بودید را باور نمیکردید اما بهتر اسـت بدانید، آخرین پژوهش هاي علمی انجام شده دراین زمینه کـه در مجله «چاقی» بـه چاپ رسیده، نشان داده استرس فراوان منجر بـه اضافه وزن ودر نتیجه چاقی میشود.

 

دراین پژوهش کـه در دانشگاه لندن بـه انجام رسید، ۲٫۵۲۷ بزرگسال و بـه مدت ۴ سال مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. نتیجه این مطالعه نشان داد کـه مردان و زنانی کـه استرس بیشتری را متحمل می‌شدند بدلیل ترشح هورمون «کورتیزول» بیشتر در بدن شان در دسترس افزایش وزن بیشتر و تجمع چربی فراوان تر در ناحیه اطراف شکم بودند.

 

اگر چـه استرس و اضافه وزن باهم در ارتباط تنگاتنگی قراردارند اما این امر بدان معنی نیست کـه الزاماً وجود یکی، باعث بروز دیگری شود. این مطالعه نشان داد کـه اقدامات بیشتری در مورد برطرف سازی استرس در بین مردم بریتانیا لازم اسـت تا بـه وضعیت نامناسب سایز دور شکم آن ها رسیدگی شود.

 

در ادامه بـه بررسی ۵ دلیلی پرداخته خواهد کـه در هر کدام و بدلیل خاصی، استرس می‌تواند در اضافه شدن وزن افراد موثر واقع شود.تمامی این موارد بشما خواهند گفت کـه لازم اسـت هرچه سریعتر استرس هاي خودرا کنار گذاشته یا تا آنجا کـه امکان دارد سطح و تداوم انها را کاهش دهید. این موارد رابا هم مرور می‌کنیم:

 

۱- استرس مقاومت در برابر انسولین را افزایش می بخشد

یکی از متخصصان تغذیه مرکز دکتری «وکسنر» دانشگاه ایالتی «اوهیو» بنام «لورن بلیک» دراین باره میگوید: “زمانی کـه در شرایط استرس شدید قرار دارید، هورمون کورتیزول، انرژی مورد نیاز بدن را از طریق شکستن ذخایر پروتئین و تبدیل آن بـه گلوکز یا قند بدست می آورد. این انرژی می‌تواند بـه تحمل عوامل استرس زا در آن فرد کمک کند.”اگر این اتفاق بطور مداوم ادامه پیدا کند منجر بـه تجمع چربی، اضافه وزن، چاقی و دیابت نوع دوم می‌شود.

 

۲- سبب افزاش اشتها و خوردن هله هوله هاي پرکالری و شیرین می‌شود

زمانی کـه هورمون کورتیزول ترشح میشود، تمایل شـما بـه دریافت مواد غذایی خصوصا خوراکی هاي چرب و شیرین و یا هر دوی آن ها نیز افزایش پیدا میکند.بلیک میگوید، اگر چـه هنوز مکانیزم دقیق بدن بطور کامل شناخته نشده اما ترشح هورمون کورتیزول میتواند بر سطح ترشح هورمون گرسنگی بنام «گرلین» موثر باشد.

 

پزشک بلیک اضافه می‌کند در مواقعی کـه فرد با استرس دست و پنجه نرم میکند، برای ایجاد احساس خوب در بدن و ترشح هورمون «سروتونین» بـه مصرف مواد قندی روی می آورد. متاسفانه در چنین مواقعی فرد بـه سمت انواع و اقسام هله هوله ها رو می آورد.

 

۳- چربی ها را روانه شکم می‌کند

بر اساس تحقیقات انجام شده در زمینه استرس کـه نتایج آن ها در مجله «قلب ایالات امریکا» بـه چاپ رسید، نشان داده شد کـه تجمع چربی در عده اي از ارگان حیاتی از نتایج تحمل استرس هاي مداوم اسـت.این چربی ها از جمله آسیب زننده ترین انواع چربی ها بـه شمار می‌آیند کـه می‌توانند منجر بـه حملات قلبی و سرطان نیز بشوند.

 

متاسفانه کورتیزول میتواند باعث افزایش تری گلیسیرید کـه اصلی ترین ترکیب در چربی بدن انسان اسـت شده و انها رابا چربی هاي غیرمفید جای گزین کند. تجمع این نوع از چربی ها حتی در مورد افرادی کـه اضافه وزن نیز ندارند اتفاق میوفتد.دریک مطالعه علمی دیگر این نتیجه بدست آمد کـه در بین زنانی کـه وزن هاي نرمالی دارند اما سبک زندگی آن ها بـه گونه اي اسـت کـه متحمل استرس فراوان میشوند، چربی هاي دور ناحیه شکم در مقایسه با سایر گروه ها بیشتر اسـت.

 

۴- باعث کم خوابی تان میشود

یافته هاي بدست آمده از پژوهش هاي کلینیک «کلیولند» نشان می‌دهد کـه استرس اولین دلیل کم خوابی اسـت. در مطالعه دیگری کـه نتایج آن در مجله «دایابتلوجیا» بـه چاپ رسید نشان داده شد، کمبود خواب میتواند تغییراتی را در وضعیت ترشح انسولین بوجود آورده و سطح هورمون رشد را کاهش دهد.

 

برای داشتن وزن مناسب و سلامت، بسیار توصیه می‌شود کـه بـه خوبی بخوابید. انجمن ملی خواب ایالات امریکا بین ۷ تا ۹ ساعت را مناسب ترین مقدار برای برخورداری از وزن مناسب و سلامتی پیشنهاد می‌کند.

 

۵- تمرین ها و فعالیت هاي بدنی تان رابا اختلال مواجه می‌کند

 بـه گزارش پارس ناز داشتن استرس فراوان بهانه بسیار خوبی برای نرفتن بـه باشگاه یا انجام فعالیت هاي ورزشی اسـت. هم چنین استرس می‌تواند بر انجام چنین فعالیت هایي نیز تاثیر داشته باشد.در مطالعه اي کـه نتایج آن در مجله «دکتری و علم در تمرین و ورزش» بـه انتشار رسید، محققان دانشگاه ییل دریافتند، استرس می‌تواند بر روی تمرین هاي شدید ورزشی نیز تاثرگزار باشد.

 

علت این امر میتواند هورمون کورتیزول باشد کـه باعث از بین بردن ماهیچه ها میشود و تاثیر هورمونهای ماهیچه ساز از جمله تستسترون و هورمون رشد را از بین میبرد.با انچه در موارد فوق الذکر برشمرده شد، بـه اسانی می‌توان دریافت کـه استرس تا چـه اندازه میتواند نتایج معکوسی را در روند رژیم هاي غذایی و ورزش داشته باشد. شاید یکی از دلایلی کـه تاکید فراوانی برای کاهش آن می‌شود بهمین موارد بازگردد.