پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

استفاده از شبکه های اجتماعی و ابتلا به افسردگی

استفاده از شبکه های اجتماعی و ابتلا به افسردگی

استفاده از شبکه های اجتماعی و ابتلا به افسردگی 

بهرهگیری از شبکه هـای مجازی بـه صورت افراطی حتماً منجر بـه افسردگی در زندگی حقیقی افراد خواهد شد. دقت بـه ایجاد تعادل در بهرهگیری از اینستاگرام و فیسبوک بسیار مهم هست. گسترش فناوری هـای ارتباطی بر ابعاد گوناگون زندگی انسان تاثیر گذاشته هست. زمان و مکان اهمیت خودرا از دست داده اند و افراد بـه شکلی بسیار ساده تر میتوانند

 

در فضای مجازی با یک دیگر ارتباط برقرار کنند. سرعت عمل، ناشناس ماندن و اهمیت ندادن بـه موضوعاتی مثل جنسیت، قومیت و طبقه اجتماعی فضای مجازی و شبکه هـای مجازی رابه رسانه ای محبوب تبدیل کرده هست.رسانه هـای اجتماعی کـه امروزه بـه بخشی جدانشدنی از زندگی انسان تبدیل شده اند ذهنیت و گرایش کاربران را تغییر میدهند و تاثیرات مثبت و منفی بسیاری بر افراد و جامعه دارند. این نوشته نگاهی کوتاه بـه این تاثیرها دارد.

 

از تاثیرات مثبت رسانه هـای اجتماعی این هست کـه در حوزه تجارت بسیار خوب میباشند. رسانه هـای سنتی تجارت مثل تبلیغات رادیو و تلویزیون و آگهی هـای چاپی کارایی خودرا از دست داده اند و هزینه هـای بسیار سنگینی دارند. اما با رسانه هـای اجتماعی تاجران و صاحبان صنایع میتوانند بـه صورت مستقیم و رایگان با مشتریان خود در ارتباط باشند و تنها انتخاب آن ها زمان و انرژی خواهدبود.

 

از طریق رسانه هایی مثل فیس بوک، توییتر و هر وبگاه اجتماعی دیگر هزینه هـای بازاریابی تا حد چشمگیری کاهش مییابد. محبوبیت روزافزون سایت ها و شبکه هـای مجازی دقت بسیاری رابه خود جلب کرده هست کـه بـه عنوان مناسب ترین ودر معرض ترین وسیله ارتباط مورد بهرهگیری طبقات گوناگون اجتماعی هست.

 

برقراری ارتباط با افراد، هر کجا کـه باشند ودر هر زمانی، از طریق این شبکه ها بسیار آسان شده هست. شبکه هـای مجازی تقریباً تمام موانع ارتباطی را از میان برداشته اند. یکی از مهمترین تاثیرات مثبت شبکه هـای مجازی دراین راستا ایجاد بستری مناسب برای متحد کردن مردم در جهت رسیدن بـه اهداف مشخص بشردوستانه و اجتماعی هست.

 

این جنبش ها میتوانند تاثیر شگفت انگیز در جامعه داشته باشند. از سوی دیگر نمی توان تاثیرات منفی رسانه ها و شبکه هـای مجازی را نادیده گرفت.یکی از مهمترین این تاثیرها اعتیاد بـه این شبکه هاست. صرف ساعت هـای بی شمار دراین سایت ها و شبکه ها می تواند باعث کاهش تمرکز و دقت شود

 

و بـه گزارش پارس ناز بـه ویژه در نوجوانان سطح انگیزه را بسیار کاهش دهد. افراد معتاد بـه شبکه هـای مجازی یادگیری دانش کاربردی و تخصص رابا تکیه بر فناوری و اینترنت جای گزین می کنند. دقت بیش از حد بـه شبکه هـای مجازی و دنیای مجازی کـه در اثر رقابتی ناسالم برای جلب دقت اکثر انجام می گیرد، کاربران را از دنیای حقیقی و اهداف حقیقی دور می کند.

 

از سوی دیگر مطالعات نشان می دهد افرادی کـه بیش از حد و اعتیادگونه از شبکه هـای مجازی بهرهگیری میکنند، احساسات منفی بیشتری از جمله افسردگی را تجربه میکنند.کودکان نیز از جمله گروه هـای آسیب پذیر در برابر تاثیر شبکه هـای مجازی میباشند. رسانه هـای اجتماعی ممکن هست محتوای نامناسبی

 

برای کودکان داشته باشند و از نظر روانی بـه انها آسیب بزنند. کودکان همینطور بـه اسانی توسط سودجویان مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. صرف وقت دراین شبکه ها نیز کودکان را از مسیر اصلی رشد و آموزش دور میکند.شبکه هـای مجازی گزینش ای آسان ودر معرض برای ایجاد روابط اکثر و اگرچه صمیمی تر میباشند؛

 

اما هویت ها در فضای مجازی غیرواقعی اند و روابط حقیقی را تحت الشعاع قرار میدهند. این شبکه ها درواقع احساسی غلط از ارتباط را در افراد ایجاد میکنند. این ارتباط ها کیفیت ارتباط در فضای حقیقی را ندارند و سطح احساس در انها پایین هست.

 

محققان بر این باورند کـه وبگاه هـای اجتماعی باعث میشوند کاربران در تشخیص ارتباط حقیقی و روابط بیشماری کـه در فضای مجازی بـه وجود می آید دچار مشکل شوند. انها می‌گویند هنگامی کـه بخش بزرگی از زمان و انرژی روانی مـا صرف روابط غلط و ناپایدار می شود روابط مهم تر و حقیقی تر نادیده گرفته شده و تضعیف میشوند.

 

فضای مجازی همینطور اهمیت فردیت و حریم خصوصی را در برابر جمع و حوزه عمومی قرار میدهد. فردگرایی و انزوا و بی توجهی بـه اجتماع از پیامد هـای شبکه هـای مجازی هست.شبکه هـای مجازی، باوجود تاثیر مثبت بر بازاریابی و تجارت، تاثیر منفی بر کار کارمندان دارد. رسانه ها و شبکه هـای مجازی تمرکز کارکنان را برهم می زنند

 

و بازدهی انها را کاهش میدهند. دو تحقیقی کـه اخیرا منتشر شده اند نشان میدهند کـه شبکه هـای مجازی 1.5 درصد بازدهی را کاهش میدهند.شرکت هـای انگلیسی نیز سالانه 2.2 میلیارد دلار بر اثر پدیده شبکه هـای مجازی زیان می‌بینند. اما مهمترین چالش شاید امنیت و حریم خصوصی افراد باشد.

 

کاربران این شبکه ها اطلاعات بسیاری رابه اشتراک می گذارند کـه شاید تهدیدی برای انها باشد. حتی باوجود فیلترهای امنیتی بسیار فشرده و دقیق ممکن هست اطلاعات شخصی کاربران در اینترنت اکران شود و انها را دچار مشکل کند.