پارس ناز پورتال

قاصدک 24

هر اسم نشانه یک هویت برای فرد

هر اسم نشانه یک هویت برای فرد

هر اسم نشانه یک هویت برای فرد 

پدر و مادر برای فرزند خود اسم انتخاب میکنند. اسمی کـه تا آخر عمر فرد با او خواهد بودو بارها وی را با نامش صدا می‌زنند. مـا در طول زندگیمان بـه افرادی برخورد کرده ایم کـه برای فرزندشان اسم انتخاب میکنند ویا خودمان اینکار را انجام داده ایم ومیدانیم همیشه حساس ترین مراحل در زندگی، وقت هایي اسـت کـه قرار اسـت تصمیمی گرفته شود و انتخابی صورت بگیرد.

 

انتخاب نام، فقط یک انتخاب ساده و مقطعی نیست. شاید انتخاب بخشی از هویت فرزندمان باشد کـه قرار اسـت تا پایان عمر با آن زندگی کند. اسم ها جلوتر از افراد هستند. برای همه ی مـا پیش آمده اسـت، قبل از این‌کـه شخصی را ببینیم، نام وی را شنیده ایم ودر پی آن یک لیست بلند بالا از ویژگی هاي مختلف ظاهری و باطنی از وی را در ذهن مجسم کرده ایم. بنابر این اهمیت این انتخاب انکارناپذیر اسـت.

 

داشتن اسم خوب، بـه همان نسبت کـه میتواند حس برتری، رضایتمندی و اعتماد بـه نفس را برای افراد در موقعیت هاي مختلف ایجاد کند، نام هاي ناخوشایند نیز، اثرات منفی بر روحیه افراد می‌گذارد. بعضی افراد صرفا در پی انتخاب نامی خاص و متفاوت هستند ودر این زمینه خلاقیتشان رابه کار میگیرند اما توجه ندارند

 

کـه زیبایی و معنا را فدای خاص و متفاوت بودن می‌کنند و با گذاشتن نامی عجیب‌وغریب روی فرزندشان، از او در اجتماع شخصیتی عجیب‌وغریب می سازند. دراین پرونده سعی کرده ایم اطلاعاتی را گرد آوری کنیم تا بـه بهترین انتخاب ها برای نام فرزندان کمک کند. بهمین منظور در گفت وگو با روان شناس از ویژگی هاي اسم خوب گفته ایم

 

و تأثیر اسم را در شخصیت افراد بررسی کرده ایم. خوش آوا بودن و ویژگی هاي زبان شناختی اسم ها نیز، موضوعی اسـت کـه در بخشی دیگر در گفت و گو با زبان شناس بـه آن پرداخته ایم. با مـا همراه باشید.محال اسـت بـه معنی اسم خود توجه نکرده باشیم. خیلی ها اسمشان را دوست دارند و خیلی ها برای هر جمعی اسمی متفاوت انتخاب میکنند چرا کـه از نام اصلی شان رضایت چندانی ندارند.

 

برای این‌کـه بدانیم اسم خوب چـه ویژگی هایي دارد و این‌کـه اسم ها تا چـه میزان می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت افراد تأثیرگذار باشد، با آقای پزشک اصغری نکاح، روان‌شناس، گفت وگو کردیم کـه در ادامه می‌آید.

 

اسم همیشه همراه آدمی اسـت
درباره اهمیت اسم و تأثیر آن در شکل‌گیری شخصیت فرد می پرسیم. وی میگوید: « از آنجا کـه اسم ها در فرهنگ ها، بافت هاي اجتماعی، آداب و رسوم و ادبیات هر کشوری، دارای معنی هستند و درباره هر اسم، ممکن اسـت خاطرات و باورهایی وجود داشته باشد، هرگاه اسمی را میشنویم،

 

قبل از این‌کـه با افراد مواجه شویم تصوری نسبت بـه آنها داریم. حتی این برای خود فرد هم میتواند صادق باشد. وقتی صاحبان نام فرد، افراد اصیل و ویژه اي باشند، طبعا در شخصیت وی اثر گذار خواهد بود. اسم همیشه همراه آدمی اسـت. حتی زمانی کـه فرد غایب اسـت، اسم او حاضر اسـت».

 

پزشک اصغری نکاح در ادامه میگوید: «اسامی کـه نامأنوس اسـت ودر یک فرهنگ، تصورات نامناسبی درباره آنها وجوددارد یا نام شخصیت هایي بوده کـه وجهه مناسبی نداشته اند، طبق معمول باعث می‌شود فرد زمانی کـه بـه گروه همسالانش و بـه کنش ها و تعاملات اجتماعی حساسیت دارد، درگیر احساسات ناخوشایند شود.

 

گاهی اوقات اصلا مشخص نیست صاحبش این اسم پسر اسـت یا دختر؟ هم چنین برخی اسامی معنای مشخصی ندارد و با شنیدن آن، باید علت نامگذاری یا معنایش را پرسید؛ اینگونه اسم ها بخاطر نمیماند و مخاطبان ممکن اسـت، از ضمایر یا الفاظ نا مناسب استفاده کنند کـه حس ناخوشایندی برای دارنده نام ایجاد خواهد کرد. این در حالی اسـت کـه هر فردی تمایل داردکه با نامی ارزنده، خوشایند و با احترام خطابش کنند».

 

اسم خوب چـه اسمی اسـت؟
 بـه گزارش پارس ناز از آقای پزشک درباره ویژگی هاي اسم خوب پرسیدیم. می‌گوید: «اسامی کـه ریشه فرهنگی و دینی دارد، مورد پذیرش عمومی اسـت. در همه ی فرهنگ ها اسامی وجوددارد کـه بر گرفته از شخصیت هاي مهم دینی، اجتماعی و تاریخی اسـت یا شخصیت هایي کـه دارای ارزش هاي اخلاقی، علمی و فرهنگی برجسته هستند.

 

هم چنین برخی اسامی در میان اذهان عمومی تداعی گر خاطرات خوشایندی اسـت. با شنیدن برخی اسامی نیز معنا و مفهومی مثبت و ارزنده در ذهن افراد متبادر می‌شود. هم چنین اسامی کـه خوش آوا و آهنگین باشد، اسامی خوبی اسـت».

 

از پزشک اصغری نکاح درباره انتخاب اسم هاي خاص و جدید پرسیدیم. میگوید: «بیشتر از خاص بودن، شایستگی و ارزنده بودن مهم اسـت. اسمی کـه دارای ریشه، مفهوم و با مسما باشد. تکراری بودن مهم نیست. نامی شایسته اسـت کـه ریشه در فرهنگ و دین مـا داشته باشد. بطور مثال، با شنیدن نام ابوالفضل، ویژگی هایي مانند وفاداری، مردانگی، شجاعت و… در ذهن ها تداعی می‌شود کـه این بسیار زیباست».

 

اسم هاي ماندگار
می پرسیم کـه آیا گذاشتن اسم قهرمانان دینی، ملی یا تاریخی، باعث ایجاد توقع و انتظاراتی از این افراد میشود؟ می‌گوید:«اگر در دین مـا گفته شده اسـت کـه اسامی فرزندان خودرا بر اساس اسامی اهل بیت«ع» انتخاب کنید، بـه این خاطر اسـت کـه انها الگوی واقعی انسانها هستند و افراد باید سعی کنند

 

در مسیر رشد و معانی آن اسم حرکت کنند. اگر اسمی، انتظارات بجا و شایسته اي را ایجاد کند، فی نفسه مناسب اسـت کـه انتظارات شایسته اي نیز از افراد داشته باشیم. اما اگر توقعات بیش از اندازه و خارج از حد توان فرد باشد، باید انها را تعدیل کرد. بعنوان مثال اسم سینا را درنظر بگیرید

 

کـه برگرفته از دانشمند بزرگ، ابن سیناست. در هرکجا کـه اسم این دانشمند برجسته برده میشود، فرد در واقع اسم خودش را میشنود. بـه آن افتخار میکند و چـه بسا در جهت معنا بخشیدن بـه آن تلاش بیشتری کند».