پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس عاشقانه دلسوز و احساسی برای دلشکسته ها

اس ام اس عاشقانه دلسوز و احساسی برای دلشکسته ها

اس ام اس عاشقانه دلسوز و احساسی برای دلشکسته ها

پیامک های عاشقانه خفن و احساسی 96و زن زیباست
و زیباتر از او
جای پای اوست
بر صفحات کاغذ.پیامک های عاشقانه خفن و احساسی 96مردم می گویند که درد کشیدن
آدم را شریف و پاک می کند.
این دروغ است!
درد فقط آدمی را بی رحم می کند…پیامک های عاشقانه خفن و احساسی 96تا تو را تکرار کنم
من ادامه می یابم
از نسل من فرزندی به جای خواهد ماند
همنام تو .
در کوچه ها اگر سیمای مرا دیدی
به نوازش درنگی کن
همنام تو
قسم به نام تو
که
نوازش تو را بر خاکم خواهد نشاند .

 

در رهگذر چهل زمستان عمر

فقط
یک خاطره ی برفی
ذهنم را
هرچند به تلخی
روشن می کند
و آن
روزی بود
که قدم هایم را
بر روی برف های بکر
تا کنار گور یک دوست
شماره می کردمپیامک های عاشقانه خفن و احساسی 96معمار این خیابان
عاشق نبوده است
هر روز
بی تو می روم از این پیاده روپیامک های عاشقانه خفن و احساسی 96سیم هاى زیر تار، زنانه است و
سیم هاى بم، مردانه.
از تلفیق این دو است که موسیقى
دلنواز زندگى نواخته مى شود.پیامک های عاشقانه خفن و احساسی 96مهر او
زمزمه جویبار بود
درروزهای مکرر خالی
حال
من مانده ام
و خروش یک اقیانوسپیامک های عاشقانه خفن و احساسی 96آخرین قطار هم رسید
کسی نیامده است
باشاخه گلی در دست و
گنجشکی در سینه
ریلها را می شمارم.
شعر
تا خانه همراهی ام می کند!پیامک های عاشقانه خفن و احساسی 96آدم یکبار که بیشتر عمر نمی کند.
یکبار هم بیشتر نمی میرد.
خوب پس مرگ یکبار شیون هم یکبار!
جای آنکه بی حرف و بی صدا
مثل خر زیر بار بترکیم،
بگذار در حالی که داریم برای
حق زندگیمان می جنگیم بمیریم !پیامک های عاشقانه خفن و احساسی 96زیر باران
با خرمن خیس یادت،
خاطره ها را ورق می زنم
کجای دل من
رنگین کمان را نوشته ای
که هر ابری بیاید
من دلم
باز هم باران می خواهد …