پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس عاشقانه درباره سختی فاصله ها

اس ام اس عاشقانه درباره سختی فاصله ها

اس ام اس عاشقانه درباره سختی فاصله ها 

فاصله بین دوعاشق می‌تواند دلتنگی شدیدی به همراه داشته باشد،

ما تلاش کرده ایم این دلتنگی را با اس ام اس به تحریر درآوریم.

 

می نویسم د – ي – د – ا – ر، تو اگه بی من و دلتنگ منی، یک به یک فاصله ها را بردار
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه گرفتن
گاهی یک قدم عقب نشینی آنچنان فاصله ایجاد میکند,
که با یک عمر شتاب هم جبران نمیشود
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه ها
درود به سکوت همیشگی
آمدم
که بنویسم
تابخوانی
شکوه هاي دل ارغوانیم را
در ترنم یک احساس
نه فاصله اي میگذاری و نه نقطه اي سرخط
برگرد
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه و دوری
فرقی نمیکند بگویم وبدانی! یانگویم و بدانی
فاصله دورت نمیکند، در مفید ترین جای جهان جا داری
جایی که کسی دستش به تو نمیرسد
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه و جدایی
نالیدن از این فاصله ها کار قلم نیست
در منزل ي ما جز غم دوری تو غم نیست
افسانه نگو! چگونه دست از تو کشم من؟
من عاشق چشمان تو ام! دست خودم نیست
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه گرفتن
چه خوش خیال هست! فاصله رامیگویم! به خیالش توراازمن دورکرده نمیداندت
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه پیامک فاثله
با هم باشید
اما
بگذارید درباهم بودن شما فاصله اي باشد
وبگذارید
نسیم درمیان شما
بوزد
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه و جدایی
فاصله قدرت نداره که تو رو ازم بگیره
دستتو بذار تو دستم تا که فاصله بمیره
اگه فاصله بمیره تو رو تو آغوش می گیرم
تو آغوش قشنگت مانند فاصله میمیرم
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه گرفتن
چشمانم را که روی هم می‌گذارم
خواب مرا نمیبرد
تو را می آورد، از میان فرسنگها فاصله
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه ها
شهر از بالا زیباست؛ و آدم ها از دور خوشگل فاصله مناسب رو حفظ کنیم تا دوست داشتنی بمونیم
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه مسیج فاصله
دو خط موازی همدیگ را میبوسند اگر پای عشق درمیان باشد
تو از فاصله چه می گویی
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه 
هرکه آید گوید:
گریه کن، تسکین هست
گریه آرام دل غمگین هست
چند سالی هست که من می‌گریم
در پی تسکینم
ولی اي کاش کسی می دانست
چند دریا بین ما فاصله هست
من و آرام دل غمگینم
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه گرفتن
عمق نگرانی هاي ما
فاصله ي ما را از خدا نشان می دهد
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه و جدایی
برای داشتنت زمین و زمان رو یکی می‌کنم
فاصله ک چیزی نیست
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه و دوری
روی این بلندی غم
وایسادم شایدبیفتم
بغض مرگ توی سینه ام
تومقصری عزیزم
گره ي کار دل من
هرچی هست از تو یامن؟
یکمی حوصله ازتو
یاکمی فاصله ازمن
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه ها
فاصله ي بین مشاهده مفید و مفید مشاهده بسیار چندان هست
انسانهای زیادی میباشند که بینایی ندارند
اما جهان را بسیار زیباتر از من و تو می‌بینند
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه گرفتن
نفرین به تو فاصله
از این جا تا ثریا هم باشی، من عاشق همانم که در ثریا معشوقش منم
اي فاصله
مرگ بر تو
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه و دوری
امشب
آرزو دارم
فاصله نباشد میان تو و تمام احساس هاي خوبت
تو باشی و
شادی باشد و
یک جهان سلامتی
و
امضای خدا پای تمام آرزوهایت
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه و جدایی
کاش فاصله ها اجازه میدادند
وقتی قلب ها به یا هم می‌تپند
در کنار هم باشند
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه گرفتن
ناراحتید؟
غمگینید؟
احساس دلتنگی می کنید؟
من فقط به اندازه ي یک دعا با شما فاصله دارم.
با من حرف بزنید
خدا
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه
عطر را از فاصله ي دور بزنی
بویش ماندگارتر می‌شود
انسان ها را از دور دوست بداری
ماندگارترند
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه ها
دور افتاده ام
دور از کسی که دوستش دارم
هیچ وقت فاصله را نمیبخشم
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه گرفتن
دست به دامن خدا که می‌شوم
چیزی آهسته درون من به صدا در می‌آید که نترس
از باختن تا ساختن دوباره، فاصله اي نیست
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه و دوری
عاشقم کن تا بیفتم عشق کشف اتفاقه وحشت از دوری ندارم فاصله یعنی علاقه
من دلم قرص هنوزم با تو اي ماه هلالی چشم شب روشن که حتی ابریم باشی زلالی
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه و جدایی
یه جهان فاصله هست بین دنیای کسی که
شبا با قرص میخوابه
با کسی که با اس ام اس دوست دارم
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه ها
نه این نگاه
نه این بغض
نه این سکوت
نه این کلمات نه این فاصله
نه این پنجره نه این دست ها
نه این تپش ها
هیچ کدامشان جرات ندارند که به تو بفهمانند
چقدر دلم برایت تنگ شده
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه گرفتن
به لحظه هاي بی توبودن درود می‌کنم به سینه ام دلی هست به نام می کنم
تمام میشود این فاصله ها بی گمان به لحظه هاي با تو بودن درود می کنم
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه ها
فاصله هیچ معنایی ندارد وقتی یک نفر معنای همه ي چیز باشد
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه و دوری
آدمها آنقد رزود عوض
میشوند
که توفرصت نمی‌کنی به ساعتت
نگاهی بیندازی وببینی چنددقیقه
بین دوستی ه تادشمنی ها فاصله افتاده هست
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه گرفتن
آرامش یعنی لمس حضور تو از میان فاصله ها
صدای خوش آهنگه تو بین همۀ پیام ها
رویای حضور تو توی این بیداری ها
یادتو فکر تو سط این همهمه ها
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه جدایی
وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد
هیچ فاصله اي دور نیست
هیچ زمانی چندان نیست
و هیچ عشق دیگری نمی‌تواند آن دو را از هم دور کند
محکم ترین برهان عشق اعتماد هست
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه گرفتن
فاصله خط با خطا خطى کوچک هست
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه و جدایی
مانند تصویر رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه ها
فاصله ي ما خیلی چندان هست
چگونه عشقم را نشان دهم؟؟
تنها می توانم به پرندگانی که
از سرزمین من به سرزمین تو
مهاجرت می‌کنند، آب و دانه بدهم
شاید یکی از آن ها کنار پنجره اتاقت لانه اي بسازد
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه و دوری
گفتی به عهد عشق خیانت نمیکنی
با یاد من به فاصله عادت نمیکنی
اما چه زود محو شدم از خیال تو
افسوس گشته حرمت دل پایمال تو
میریزد از درخت دلم ناله برگ برگ
من مانده ام درد غریبی و حس مرگ
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه و جدایی
فاصله دورت نمی‌کند
در امن ترین جای جهان جای داری
جایی که دست هیچکس به تو نمی‌رسد
دلم
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه گرفتن
نگران نباش ، حال من مفید هست ، بزرگ شده ام
دیگر آن قدر کوچک نیستم که در دلتنگی هایم گم شوم
آموخته ام که این فاصله ي کوتاه بین لبخند و اشک نامش زندگیست
آموخته ام که دیگر دلم برای نبودنت تنگ نشود
راستی بهتر از گذشته دروغ می‌گویم
حال من مفید هست
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه و جدایی
هرگز سرود فاصله ها را
باور نمیکنم ویا
آمدنت را که دیری هست
پرکرده زمزمه هاي
شبانه ام را
بمن بگو آنک
آغاز این همۀ جنون
در کدام اقلیم خاک خفته بود؟
تمامی وجودم گویی
موج برمیدارد از خاطرات کهنه
و بغضم به تلنگری می شکند
در رخوت حسی آشنا
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه گرفتن
میدونی چرا ستاره ها به هم چشمک می‌زنند؟میخوان به

ما بفهمونن تو سکوت فاصله ها هم میشه گفت دوست دارم
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه و دوری
وحشت از عشق که نه،ترسم از فاصله هاست
وحشت از غصه که نه،ترسم از خاتمه هاست
ترس بیهوده ندارم،صحبت از خاطره هاست
صحبت از کشتن ناخواسته عاطفه هاست
کوله باری پر از هیچ،که بر شانه ماست
.
.
.
.
اس ام اس فاصله عاشقانه گرفتن
می‌ بینی‌؟
حتی نرسیدن به تو هم
داستان پر از رویای خودش را دارد
یادت باشد
عاشق را نه شب تهدید می‌‌کند، نه مرگ
فقط فاصله