پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس عاشقانه غمگین درباره سیگار

اس ام اس عاشقانه غمگین درباره سیگار

اس ام اس عاشقانه غمگین درباره سیگار 

وقتی غم به سراغ افراد می‌آید انها هم سراغ سیگار می‌روند و در این

میان فضایی شاعرانه بوجود می‌آید که سوژه اس ام اس هاي ما شده هست.

 

خیالت تحقق می یابد با کمی تنهایی و پاکتی سیگار نازنینم
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
مرد سوپری گفت: سیگار گران شده، پرسید ترک می‌کنی؟

با خودم گفتم: کاش بدانی چقدر گران به پایان رسید تا سیگاری شدم
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
عادت ندارم سیگارم را با آتش دیگران روشن کنم عزیز
دلم با آتش دیگران سوخت برایم کافی بود رفیق
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
تلخی این سیگار
شیرین تر از
دروغ هاي توست
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
این بار سیگار را بکش از طرفی که میسوزد
تا بدانی چه می‌کشم
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
خواستم با یکی درد و دل کنم اول ازش پرسیدم سیگار داری؟ گفت:

می خوای بکشی؟ گفتم: نه تو بکش طاقت حرفامو داشته باشی
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
باشی یا نباشی زندگی میگذرد
اگر باشی با تو
اگر نباشی با سیگار
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
ساز دهنی ام زنگ زده
نفسم کوک ندارد
سیگار بدهید
کوک گلوست سیگارم
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
خدایا
بارون از تو سیگار از من بیا باهم بریم قدم بزنیم
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
یک کام سیگار مهمان من باش
خیالت راحت
بی ضرر هست
بویش هم از برخی آدم نماهای متعفن کمتر هست
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
مردک کم پک بزن به اون سیگار لعنتی به دلیل دوست داشتن خجالت نکش
اونی باید خجالت بکشه، که میدونه دوسش داری، اما دوست داشتن بلد نیست
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
به قیمت سفید شدن موهایم به پایان رسید ولی آموختم که:
ناله ام سکوت باشد
گریه ام لبخند
و تنها همدم, سیگار
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
به سلامتی سیگار که سوخت وصداش در نیومد
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
لعنتی
لای انگشتام رو باید انگشتای تو پر میکردنن سیگار
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
سیگار روشن کردن مانند روشن کردن تلویزیون برای مشاهده

خاطراته، با هر کامی که می گیري فقط کانالشو عوض می کني
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
کاش خیابان بودم
تو روی تنم قدم می زدی
سیگار می کشیدی
می رفتی امیر افبی
من می ماندم و سیگاری
که طعم لب هاي تو را چشیده بود
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
دوست ندارم شمع باشم تا تو شادی ها فوتم

کنن دوست دارم سیگار باشم تا رفقا دودم کنن
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
من و سیگار درد مشترکیم …
از هردویمان کسی مفید کام گرفت و بعد زیر پا له کرد درست زمانیکه به آخر رسیدیم
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
ما نسلی هستیم
که بچگی برای تنبیه مان
خودکار بین انگشتانمان میگذاشتند
و ما حال
خود برای تنبیه
سیگار بین انگشتان می گذاریم
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
دلم چیزی نمیخواهد
بجز
یک اتاق تاریک
یک نخ سیگار
و خوابی به آرامی یک
مرگ
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
زندگی می‌گفت از هر چیز مقداری باقی می‌ماند
دانه هاي قهوه در شیشه، چند سیگار در پاکت و کمی درد در آدمی
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
تکلیف گفتنی ها که معلوم هست،
زحمت نگفتنی ها هم افتاد بر گردن سیگار
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
این سیگار که در دست من هست
می سوزد و صدایش در نمی‌آید
درست مانند خود من در دست خاطرات تو
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
باز هم شب شد
هجوم تنهایی با تلنگر خاطره ها
آسمان تاریک و یک ستاره خاموش
بغض کهنه و قدیمی و دود سیگار
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
سلامتی یک نخ سیگار که حداقل میدونم گذشته من با کسی لب نگرفته
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
چه لذتی دارد دعوا کردن باتو
اعصاب خوردیهایش به کنار
به کشیدن یک نخ سیگار در بالکن می ارزد
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
زندگی به من یاد داد در سختی ها مقاوم باشم امیر اف بی
و دوست در سختی ها به من یاد داد که درمانت سیگار هست
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
اسمتو رو سیگار نوشتم و برای نخستین بار کشیدم تا بسوزی امیرافبی و فراموشت کنم،

اما نمیدونستم با هر پوک ذره، ذره میری تو نفسم و میشی همه ي کسم