پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

اس ام اس غمگین و دردناک عاشقانه 96

اس ام اس غمگین و دردناک عاشقانه 96

اس ام اس غمگین و دردناک عاشقانه 96 

اس ام اس هاي عاشقانه غمگین را برایتان داریم که می‌توانید در ادامه بخوانید و از غمگین ترین عبارت ها و شعرهایش لذت ببرید.

 

کسانی میباشند که از بیست سالگی شروع به جان سپردن می کنند
در صورتی که شمار زیادی از مردم فقط در هنگام مرگشان
خیلی آرام و آهسته مانند پیه سوزی که روغنش تمام بشود
خاموش می‌شوند

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

از من خواست حلالش کنم
همان کسی که با بی رحمی محبت هایم را حرام کرده بود

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

تلخ هست یقین نبودن آنها که میتوانستند باشند
و تلخ هست امروز یقین انها که ادعای ماندن دارند

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

سال هاست وفا مرده
از بس سرمان شلوغ شده به تشیع جنازه و مجلس ختم هم نرسیدیم

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود
هنگامی لب به زمزمه گشودم که مخاطبی نداشتم

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

و هنگامی تشنه آتش شدم که در برابرم دریا بود و دربا و دریا

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

اونی که میتونه یه روز
یه هفته
دوهفته
گاهی یه ماه باهات حرف نزنه
حتی دلش برای صدات هم تنگ نشه
اون ارتباط اون رفاقت رو ببوس بزارکنار
باکسی باش که یه ساعت هم نتونه بدون تونفس بکشه
یکی برای همه ي عمر

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

خنده بر لب می‌زنم تا کس نداند راز من ور نه این جهان که ما دیدیم خندیدن نداشت

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

حس قشنگیه
یکی نگرانت باشه
یکی بترسه از این که یه روز از دستت بده
کوشش کنه غمگینت نکنه
حس قشنگیهوقتی ازش جدا میشی;اس ام اس بده عزیز دلم رسید؟
قشنگه; یهو بغلت کنه
یهو تو ي جمع در گوشت بگه دوست دارم
بگه که حواسم بهت هست
حس قشنگیه ازت پشتیبانی کنه آره
دوست داشتن همۀ وقت} زیباست

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

خیلی سخته که روز تولدت همۀ بهت تبریک بگن جز اونی که فکر می کني به خاطرش زنده اي

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

آدمی که چشم براه هست هیچ علامت اي ندارد
هیچ علامت خاصی
فقط با هر صدایی بر می‌گردد

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

ترک ما کردی برو باهرکه خواستی یار باش
این رفیقان نارفیقند گفتمت هوشیار باش

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

همین که عصر یه جمعه آدم تو خونه تنها شه همین که یک نفر اسمش شبیه نام تو باشهبازم یاد تو میفتم

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

ایستاده
و
لبخندزنان
پایش را
روی گلویم فشار می‌دهد
تنهایی

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

همه ي وقت یادمون باشه
از اومدن یکی توی زندگیمون
ذوق مرگ نشیم
تا وقتی که تنهامون گذاشت و رفت
دق مرگ نشیم

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

خواستم آن‌قدر نادر شوم تا احتمالاً دلی برایم تنگ شود
نمی‌دانستم فراموش می‌شوم

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

دلم می‌خواهد بخوابم مانند ماهی حوضمان که چند روزیست روی آب خوابیده هست

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

هیچ فکر نمی‌کردم به جرم عاشقی آن گونه مجازات شومودیگر کسی بسراغم نخواهد آمدقلبم شتابان میزندشمارش معکوس برای انفجار در سینه امو من تنهایی خود را در آغوش می‌کشم
تنها ماندم

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

زن اگر دلش عاشق نباشد
انگار چیزی از وجودش کم هست
زن هست دیگر احساساتیست
تو که می داني اي مرد
پس سلطان قلبش باش
نه کودکی که به بازی میگیردش

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

کاش همانگونه که از شکستن تکه اي شیشه بر می‌گردی و نگاهش می کني
وقتی دل مرا شکستییکبار بر میگشتی فقط نیم نگاهی می کردی

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

من پذیرفتم شکست خویش راپند هاي قلب دور اندیش رامن پذیرفتم که عشق افسانه استاین دل درد آشنا دیوانه استمیروم
می‌روم احتمالاً فراموشت کنمبا فراموشی هم آغوشت کنممیروم از رفتن من خوشحال باشاز عذاب دیدنم آزاد باشگرچه تو تنها ترمن میرویآرزو دارم ولی عاشق شویآرزو دارم بفهمی درد راتلخی برخورد هاي سرد را

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

رسیده ام به حس برگی که می داند باد از هر طرف بیاید سرانجامش افتادن هست

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

دلم که تنگ می‌شود میخواهم فریاد بزنم شکستنم را ولی سنگینی تنهایی آسمانم را گرفته

 

____ اس ام اس غمگین به روز _____

 

سربلندی در خشک کردن قطره اشک هست
نه در جاری ساختن سیل خون در دل